Кафедра господарського права

Кафедра господарського права створена в 1991 р. під назвою кафедри правових основ підприємництва та фінансового права, з 2001 р. стала кафедрою підприємницького та міжнародного приватного права, а  з  2003 р., у зв’язку із прийняттям Господарського кодексу України,  отримала свою сучасну назву – господарського права.

Задихайло Дмитро ВітольдовичПершим завідувачем кафедри, у період  з 1991 р. по 1996 р. був Заслужений юрист України, професор, кандидат  юридичних  наук  В.Л. Мусіяка. З 1996 р. кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, доктор  юридичних  наук,    професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України   Д.В. Задихайло.

 На кафедрі працює 22 викладача: 1 проф., докт. юрид. наук.: Задихайло Дмитро Вітольдович, 1 доц., докт. юрид. наук Мілаш Вікторія Сергіївна; 11  доц., канд. юрид. наук: Бойчук Роман Петрович, Барахтян Наталія Веніаміновна, Селіванова Ірина Анатоліївна, Товкун Ігор Миколайович, Глібко Сергій Васильович, Таран Лариса Володимирівна, Погрібний Дмитро Ігорович, Кузьміна Марина Миколаївна,  Давидюк Олександр Миколайович, Битяк Олексій Юрійович, Шовкопляс Ганна Олександрівна; 1 доц., канд. екон. наук: Шевердіна Олена Валентинівна, 1  канд. юрид. наук, ст.викл.: Щокіна Олена Олександрівна, 7 асист., канд. юрид. наук: Кудрявцева Вікторія Вікторівна,  Борисов Ігор В’ячеславович, Гурак Любов Василівна, Ваксман Регіна Володимирівна, Остапенко Юлія Ігорівна, Швидка Тетяна Ігорівна, Косінова Катерина Станіславівна.

Окрім цього, на кафедрі також проходять навчання 12 аспірантів: Вольвач Богдан Володимирович, Шапошник Анастасія Олександрівна, Мазалова Айше Османівна, Доденко Ірина Миколаївна,  Жорняк Анастасія Вадимівна, Гольєва Надія Костянтинівна,  Волевський Лев Володимирович,  Черкас Вікторія Миколаївна, Бутенко Марія Олегівна,  Бронат Юлія Владиславівна,  Гридасова Марія Ярославівна,  Трофімова Карина Павлівна.

Протягом навчального року на кафедрі здійснюється викладання цілої низки навчальних дисциплін. Зокрема, до обов’язкових (нормативних) навчальних дисциплін відносяться: для студентів ОКР «бакалавр» всіх факультетів «Господарське право»; для студентів ОКР «бакалавр» господарсько-правового факультету: «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Право СОТ»; для студентів ОКР «магістр» господарсько-правового факультету «Корпоративне право», «Правове регулювання обігу цінних паперів», «Правове регулювання банківської діяльності»; для студентів ОКР «магістр» фінансово-правового факультету «Господарська компетенція органів державної виконавчої влади». До вибіркових навчальних дисциплін відносяться: «Конкурентне право», «Правове забезпечення малого та середнього підприємництва», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Інвестиційне право», «Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання»; «Корпоративне право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; «Майнова основа господарювання»; «Підприємницьке право», «Електрона комерція» тощо.

Щорічно, починаючи з 2014 р., видається навчальний посібник для підготовки до іспиту з дисципліни «Господарське право» та навчальний посібник «Господарське право в схемах та таблицях». Навчальні дисципліна «Організація правової роботи на підприємствах, установах та організаціях» та «Конкурентне право» забезпечені посібниками «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях»  та, відповідно, «Правовий захист економічної конкуренції».

 

Викладачі кафедри »

ПІБ

                  Посада

1.      

Задихайло Дмитро Вітольдович

зав.кафедри, д.ю.н., професор

2.      

Мілаш Вікторія Сергіївна

д.ю.н., доцент

3.      

Барахтян Наталія Веніамінівна

к.ю.н., доцент (0,5 ст.)

4.      

Шевердіна Олена Валентинівна

к.ю.н., доцент (0,5 ст.)

5.      

Селіванова Ірина Анатоліївна

к.ю.н., доцент (0,5 ст.)

6.      

Товкун Ігор Миколайович

к.ю.н., доцент (0,5 ст.)

7.      

Глібко Сергій Васильович             

к.ю.н., доцент (0,5 ст.) за суміцтв.

8.      

Бойчук  Роман Петрович

к.ю.н., доцент

9.      

Таран Лариса Володимирівна

к.ю.н., доцент

10.                        

Погрібний Дмитро Ігорович

к.ю.н., доцент

11.                        

Щокіна Олена Олександрівна

к.ю.н., ст.викл.

12.                        

Шовкопляс Ганна Миколаївна

к.ю.н., доцент

13.                        

Кузьміна Марина  Миколаївна

к.ю.н., доцент

14.                        

Битяк Олексій Юрійович

к.ю.н., доцент

15.                        

Давидюк Олександр Миколайович

к.ю.н., доцент

16.                        

Кудрявцева Вікторія Вікторівна

к.ю.н., асистент

17.                        

Остапенко Юлія Ігорівна

к.ю.н., асистент

18.                        

Ваксман Регіна Володимирівна

к.ю.н., асистент

19.                        

Швидка Тетяна Ігорівна

к.ю.н., асистент

20.                        

Косінова Катерина Станіславівна

к.ю.н., асистент

21.                        

Борисов Ігор В’ячеславович

к.ю.н., асистент (0,5 ст.) за суміцтв.

22.                        

Гурак Любов Василівна

к.ю.н., асистент (0,25 ст.) за суміцтв.

23.                        

Голіна Олена Володимирівна

к.ю.н., асистент

Наукова діяльність кафедри »

Кафедра має власний науковий профіль в сфері наукових господарсько-правових досліджень, які акцентовані на проблематиці господарсько-правового забезпечення завдань національної економічної політики, зокрема таких її напрямів як промислова, інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна, конкурентна тощо. Особливий комплекс наукових досліджень утворюють дисертаційні розробки проблем господарсько-правового забезпечення галузевого та секторального розвитку національної економіки, зокрема у металургійній, суднобудівній, літакобудівній, телекомунікаційній галузях, в електроенергетичному та оборонно-промисловому комплексах країни тощо.

Тільки з 2014 р. по даний період на кафедрі підготовлені та захищені  55 кандидатських дисертацій: здобувача кафедри Хачатрян В.С. «Міжнародні договори  України про правову допомогу як форма уніфікації колізійного регулювання», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта кафедри Олефіра А.О. «Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров’я» науковий керівник д.ю.н., доц. Пашков В.М.;  здобувача кафедри  Семенишина А.В. «Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; здобувача  кафедри  Морозова Г.В. «Правове регулювання ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Україні» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта Ваксман Р.В. «Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта Остапенко Ю.І. «Напрями та зміст модернізації законодавчого регулювання телекомунікаційних відносин в Україні», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В. ; аспіранта кафедри Верещагіної О.С. «Господарсько-правове забезпечення антимонопольно-конкурентної політики в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; здобувача кафедри  Ковальова І В. «Перетворення акціонерних товариств», науковий керівник д.ю.н., доц. Кібенко О.Р., аспіранта кафедри Швидкої Т.І. «Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; здобувача кафедри Дудки І.М. «Правова політика в сфері  державного регулювання банківської діяльності в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; аспіранта кафедри Адабашева Т.К. «Господарсько-правове регулювання платіжних систем в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Глібко С.В.; здобувача кафедри Ворона Р.О. «Господарсько-правове  забезпечення розвитку фармацевтичного ринку в Україні», науковий  керівник д.ю.н., доцент Пашков В.М.; здобувача  кафедри  Сєдоволосої Н.І.  «Господарсько-правове забезпечення експорту інноваційної продукції суб’єктами господарювання України» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта кафедри Бочкової І.І. «Господарсько-правове забезпечення впровадження та розвитку біотехнологій в промисловості України»,  науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; здобувача кафедри Усатого В.О. «Господарсько-правове  забезпечення державної промислової політики України», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., здобувача кафедри Заїченко Лілії Ісхаківни «Спортивний клуб в системі господарсько-правових відносин», науковий керівник  д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., аспіранта кафедри Бровдій Алли Михайлівни «Господарсько-правове забезпечення діяльності державних та комунальних унітарних підприємств», науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; здобувача кафедри Гладкої Олени Валентинівни «Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., здобувача кафедри Пелипенко Олени Сергіївни «Застава корпоративних прав», науковий керівник д.ю.н., проф. Кібенко О.Р.

За останні роки на кафедрі також була захищена ціла низка кандидатських дисертацій. Зокрема у  2016 році на кафедрі  були захищені такі дисертації: здобувач кафедри  Гладка О.В. «Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., здобувач кафедри  Пилипенко О.С. «Застава корпоративних прав», науковий керівник д.ю.н., проф. Кібенко О.Р.,  аспірант кафедри Плавшуда К.В. «Господарсько-правове регулювання металургійного виробництва в Україні», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., аспірант кафедри Стадник К.О. «Господарсько-правова політика в сфері законодавства про економічну концентрацію», здобувач кафедри  Казак К.О. «Господарсько-правове забезпечення видавничої діяльності в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Барахтян Н.В., аспірант кафедри Денисов А.І. «Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки держави», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В..

У 2017 році: здобувач кафедри  Голіна О.В. «Господарсько-правова інституціалізація договорів про надання послуг», науковий керівник  д.ю.н., проф. Мілаш В.С.,  здобувач кафедри  Борисов  І.В. «Організаційно-правові форми фінансових установ як учасників ринку фінансових послуг», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., здобувач кафедри Череповський Е.В. «Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва», науковий керівник проф. Задихайло Д.В., здобувач кафедри Харківська К.В. «Систематизація правових засобів забезпечення свободи комерційного господарювання», науковий керівник проф. Задихайло Д.В., здобувач кафедри Колесніков О. А. «Модернізація правового забезпечення регуляторної політики держави в сфері господарювання», науковий керівник проф. Задихайло Д.В..

 У 2018 році:  аспірант кафедри Врублевська-Місюна К.М. «Правові форми інноваційного інвестування», науковий керівник доц. Барахтян  Н.В.,  здобувач кафедри Рудяга І.М. «Господарсько-правове забезпечення функціонування залізничного транспорту України в умовах реформування»,  науковий керівник доц. Барахтян  Н.В., здобувач кафедри  Ціленко В.А. «Господарсько-правове забезпечення державної будівельної політики», науковий керівник  Задихайло Д.В.,  аспірант кафедри Руденко М.П. «Правове регулювання внутрішньогосподарських відносин», науковий керівник д.ю.н., проф. Мілаш В.С.,  здобувач  кафедри Віннічук Р.І. «Господарсько-правове забезпечення перестрахування в Україні», науковий керівник д.ю.н., проф. Мілаш В.С.  У 2019 році: аспірант кафедри Возна В.О. «Органи місцевого самоврядування як суб’єкт організаційно-господарських повноважень», науковий керівник к.ю.н., доц. Барахтян Н.В.,  здобувач кафедри  Харченко А.М. «Господарсько-правове забезпечення інвестиційної функції банків», науковий керівник к.ю.н., доц. Барахтян Н.В.

У 2020 р. аспірантка кафедри Косінова К.С. підготувала на кафедрі та  захистила дисертацію на здобуття ступеню доктор філософії права на тему  «Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин у національній економіці»,  (081 Право,  спеціалізована вчена рада ДФ 26.500.002 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України).

На кафедрі створена та успішно розвивається наукова школа проф. Задихайла Д.В., яким підготовлено понад 40 кандидатів та 3 доктора юридичних наук (Мілаш В.С., Атаманова Ю.Є. та Пашков В.М.). Знаходиться у стадії свого формування наукова школа доц. Бойчука Р.П. яким підготовлено близько 10 кандидатів  юридичних наук. Має досвід підготовки наукових кадрів також і ціла низка інших викладачів.

На базі кафедри, та її наукових розробок в сфері інноваційного права, під керівництвом проф. Задихайла Д.В. колективом викладачів, зокрема, доц. Атамановою Ю.Є., доц. Давидюком О.М., доц. Бойчуком Р.П., доц. Щокіною О.О.   та іншими у 2011 році було здійснено розробку проекту Інноваційного Кодексу України.

Певними етапами розвитку наукової діяльності кафедри можуть слугувати її колективні монографії, зокрема:

  1. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: Монографія/ за заг. наук. ред. Задихайла Д.В. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 256с.
  2. Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013.
  3. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013.
  4. Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013.

Викладачі кафедри приймали участь у підготовці п’ятитомних видань Національної академії правових наук України, зокрема:

  1. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права // Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права Т.4/ за ред. Ю.С. Шемшученка – Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т.. – Х.: Право, 2008.– 480 с.
  2. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права // Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права Т.4 / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Правова доктрина України у 5 т. – Х.: Право, 2013. – С.504-528.

За останні роки викладачами та аспірантами кафедри підготовлено низку наукових видань: В.С. Мілаш  „Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі” (2004 р.), „Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості” (2004 р.); Ю.Є. Атаманова „Участь у господарських товариствах правами промислової власності: правові проблеми передачі інноваційного продукту” (2004 р.); А.А. Степанюк „Колізії спадкування у міжнародному приватному праві” (2004 р.); Л.В. Таран „Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження)” (2004 р.); В.М. Пашков „Правове регулювання обігу лікарських засобів”, (2004 р.); О.Р. Кібенко „Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України” (2005 р.); А.А. Степанюк „Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання” (2005 р.); О.В. Бринцев „Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення” (2005 р.); К.О. Кочергіна „Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції правові засоби” (2005 р.); О.Р. Кібенко “Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавство України”, (2006 р.); А.А. Степанюк “Правова політика у міжнародному приватному праві” (2006 р.); В.С. Мілаш „Комерційний договір у сучасних ринкових умовах” (2007 р.); О.О. Щокіна „Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права” (2007 р.); Ю.Є. Атаманова „Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави” (2008 р.); Д.І. Погрібний „Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації” (2009 р.); К.С. Пісьменна ,,Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту” (2009 р.); В.М. Пашков „Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров’я” (2010 р.); К.М. Масляєва „Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг України” (2010 р.); Ю.В. Хорт „Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин” (2010 р.); О.М. Давидюк „Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання” (2010 р.); М.М. Кузьміна „Господарсько-правові засоби забезпечення якості продукції” (2010 р.); О.Ю. Битяк „Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України” (2010 р.); Г.М. Шовкопляс „Регулювання господарських прававовідносин при фінансуванні будівництва житла” (2011 р.); А.О. Олефір „Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров`я: теоретичні та практичні аспекти”(2012 р.); Д.В. Задихайло „Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави ” (2012 р.); Р.В. Ваксман „Рекламна діяльність: проблеми господарсько-правового забезпечення” (2014 р.); Ю.І. Остапенко ,,Напрями та зміст модернізації законодавчого регулювання телекомунікаційних відносин в Україні” (2014 р.); Т.І. Швидка ,,Забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки: господарсько-правовий аспект” (2015 р.), В.О. Усатий ,,Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики України” (2016 р.); О.В. Голіна «Господарсько-правова інституалізація договорів про надання послуг»; Ю. І. Остапенко «Господарське законодавство України в системі координат суспільних трансформацій», Т.І. Швидка «Становлення сучасного конкурентного законодавства: світовий та вітчизняний досвід», ( 2018 р.);  Т.І. Швидка «Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації», (2020 р.)

Члени кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах – науково-практичних конференціях та круглих столах: “Проблеми правового забезпечення економічної політики держави на сучасному етапі” (Харків, 2009 р.), “Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України” (Харків, 2010 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення” (Харків, 2006 р.), “Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми” (Харків, 2009 р.);  міжнародних науково-практичних конференціях: “Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету” (Харків, 2009 р.), «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» ( Харків, 2012 р.),   «Правова доктрина – основа формування правової системи держави» (Харків, 2013 р.), Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: матеріали круглого столу (Київ, 2015 р.), ІІ Регіональна науково-практична конференція «Сучасний етап розвитку господарсько-правового законодавства України та його перспективи», (Харків, 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи», (Харків, 2016 р.), круглий стіл «Господарсько-правове забезпечення інноваційного інвестування: проблеми та пропозиції», ( Харків, 2017 р.),  круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу»,  (Київ,  2018 р.), круглий стіл  «Завдання господарсько – правової політики держави в умовах четвертої промислової революції», (Харків, 2019р.), круглий стіл «Актуальні напрями модернізації  господарсько-правової політики держави»,  (Харків, 2019 р.).

Інформація про гуртки »

На кафедрі працює  2 наукових гуртка.

Науковий гурток під керівництвом к.ю.н., ас. Остапенко Ю.І. та науковий гурток під керівництвом к.ю.н., ас. Швидка Т.І.

Робота студентських наукових гуртків кафедри господарського права проводиться на базі інститутів та факультетів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Основними формами наукової роботи наукового гуртка є: підготовка студентами наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем господарського права та практики його застосування, виступи на засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах; підготовка студентами наукових публікацій, рецензій, анотацій на опубліковані наукові праці; участь у студентських конкурсах, олімпіадах тощо.

Щорічно, під керівництвом кафедри господарського права проводяться Всеукраїнські студентські конференції з подальшим виданням збірки тез наукових доповідей.

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська 77, ауд. 30.

Тел.:  (057) 704-92-00

E-mail: hoslaw@nlu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/economic.law.nlu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT0acm4hSjC4N1oL3Zv2fkA

Instagram: https://www.instagram.com/hoslaw.nlu/?hl=ru

Контактні особи:  ст. лаборант Сало Марина Володимирівна, лаборант Мазалова Айше Османівна.