Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності була створена згідно із наказом ректора університету № 230-к від 28 серпня 2012 р. шляхом реорганізації кафедри адміністративного права.

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Якович Настюк.

На кафедрі працюють 14 викладачів, з них: 4 професора, доктора юридичних наук – Настюк В.Я., Шаповал Р.В., Коваленко Л.П., Шевчук О.М.; 5 доцентів, кандидатів юридичних наук – Богуцький В.В., Компанієць І.М., Мартиновський В.В., Мех Ю.В., Солнцева Х.В.; 5 асистентів, кандидатів юридичних наук – Шовкопляс О.В., Плетньова А.Є., Бенедик В.І., Костенко І.В., Сайчук О.К.; 1 аспірант – Повидиш В.В.; зав. лабораторією –Шевченко І.О., лаборант – Шевченко А.А.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Військова адміністрація», «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Адміністративні послуги та процедури», «Адміністративні договори», «Теорія публічного адміністрування», «Правові засади публічних закупівель», «Організація та діяльність публічних адміністрацій в країнах ЄС», «Публічне адміністрування в сфері економіки та фінансів», «Запобігання корупції в публічній сфері», «Відповідальність за корупційні правопорушення», «Контрольно-наглядові процедури», «Митні режими та митні правила», «Організація митного контролю», «Міжнародне митне право», «Публічне адміністрування митної служби», «Процедури митного оформлення», «Порушення митних правил та відповідальність за них», а також спецкурсів – «Митне право», «Медичне право», «Інформаційне право», «Міграційне право», «Інформаційні ресурси у державній митній справі», «Митна служба України», «Провадження у справах про порушення митних правил», «Митні формальності на транспорті» та ін.

Викладачі кафедри »

№ з/п

ПІБ

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Тема дисертації, шифр і найменування наукової спеціальності, рік захисту

1.

Настюк

Василь Якович

професор

д.ю.н.

професор

кандидатська – «Державне управління у галузі охорони та використання пам’ятників історії та культури СРСР», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право,  1983 р.

 

докторська – «Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, 2003 р.

 

2.

Шаповал

Роман Володимирович

професор

д.ю.н.

доцент

кандидатська – «Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу, 13.00.04, теорія і методика професійної освіти, 2009 р.

 

докторська – «Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні». 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2011 р.

 

3.

Коваленко

Лариса

Павлівна

професор

д.ю.н.

доцент

кандидатська –«Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища», 12.00.07. теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, 2003 р.

 

докторська – «Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2014 р.

 

4.

Шевчук

Олександр Михайлович

доцент

д.ю.н.

доцент

кандидатська – «Правове регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

 

докторська – «Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2016 р.

 

5.

Богуцький

Володимир Володимирович

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська – «Правові акти відділів та управління виконавчих комітетів міських рад народних депутатів», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право,  1983 р.

 

6.

Компанієць

Ігор

Миколайович

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська –  «Административно-правовое регулирование свободы совести», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право,  1996 р.

 

7.

Мартиновський

Володимир Володимирович

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська – «Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби», 12.00.07  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2008 р.

 

8.

Мех

Юлія Володимирівна

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська –«Контроль органів виконавчої влади за дотриманням бюджетного законодавства України», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2011 р.

 

9.

Солнцева

Христина Володимирівна

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська – «Адміністративна юрисдикція органів управління освітньою діяльністю в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2014 р.

 

10.

Шовкопляс

Олександра Володимирівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав інвалідів», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2017 р.

 

11.

Плетньова

Аліна

Євгенівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Правове регулювання статусу суб’єктів бюджетних правовідносин в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

 

12.

Бенедик

Василь

Іванович

асистент

к.ю.н.

старший науковий співробітник

кандидатська – «Норми адміністративно-процесуального права», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

13.

Костенко

Інеса Володимирівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2016 р.

14.

Сайчук

Оксана Костянтинівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Правова природа процедур надання адміністративних послуг в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2017 р.

Наукова діяльність »

За часи існування кафедрою видано:

 • Монографії: «Теоретичні проблеми інформаційного права України» (Коваленко Л.П., 2012 р.); «Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій XXI сторіччя», «Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення» та «Правова доктрина України» (том 2 «Публічно-правова доктрина України» (проф. Настюк В.Я., 2013 р.); Проблеми правової відповідальності» (проф. Настюк В.Я., 2014 р.); «Митний контроль лікарських наркотичних засобів» (доц. Шевчук О.М., 2013 р.), «Державний контроль за обігом наркотиків» (доц. Шевчук О.М., 2015 р.) «Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні» (проф. Настюк В.Я., 2017 р.);
 • Підручники (два з них з грифом МОН): «Адміністративне право» (2012 р. та 2014 р.); «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» (2013 р.); «Інформаційне право» (2016 р.);
 • Навчальні посібники (деякі з них): «Адміністративне право. Альбом схем» (2012 р., 2015 р.); «Військова адміністрація» (2014 р.); «Провадження у справах про адміністративні правопорушення» (2015 р.); «Основи військового управління» (2016 р.), «Юридична відповідальність за корупційні правопорушення» (2017 р.), Адміністрування наркоконтролю в Україні (2018 р.), Правові засади військового управління (2018 р.)  та ін.
 • Кафедра брала участь у розробці Концепції участі громадянського суспільства в забезпеченні національної безпеки України.

  Викладачі кафедри неодноразово приймали участь в законопроектній роботі та експертизі нормативно-правових актів, зокрема (за 2018 р.): надали пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», проекту Закону «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії», надали висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, проаналізували положення законопроекту та надали пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі», висловили свої зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України» та проекту Закону України «Про правові засади організації та діяльності фінансової поліції», проаналізували положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі про порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів», а також надали до них свої пропозиції і зауваження.

  Крім того, кафедрою були надані пропозиції щодо створення робочої групи для підготовки проекту Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  За весь час існування на кафедрі проведено 18 науково-практичних конференцій та 6 круглих столів:

 • І Міжнародна науково-практична конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання» (м. Харків, 19 квітня 2013 р.);
 • IІ Міжнародна науково-практичної конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання» (м. Харків, 19 квітня 2014 р.);
 • Регіональний круглий стіл «Проблеми охорони громадського порядку» (м. Харків, 19 червня 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 20 грудня 2014 р.);
 • IІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти» (м. Харків, 16 квітня 2015 р.);
 • Науково-практичній круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи» (м. Запоріжжя, 23 жовтня 2015 р.);
 • ІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (м. Харків, 25 листопада 2015 р.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів», (19 грудня 2015 року, м. Харків);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 р., м. Харків);
 • I Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків (2 березня 2016 року, м. Харків);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року, м. Харків);
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» 21 травня 2016 року, м. Харків);
 • ІІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (м. Харків, 25 листопада 2016 р.);
 • IІI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 16 грудня 2016 р.).
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: правове регулювання та напрямки оптимізації» (м. Харків, 15 березня 2017 р.)
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» (м. Харків, 21 квітня 2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.).
 • IV Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Світ без корупції: міф чи реальність» (м. Харків, 4 жовтня 2017 р.).
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 15 грудня 2017 р.).
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (м. Харків, 18 травня 2018 р.).
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 10 грудня 2018 р.).
 • Проф. Настюк В.Я. та доц. Мех Ю.В. співробітничають із Академією суспільних наук (м. Варшава, м. Лодзь (Республіка Польща) та Муніціпальною поліцією (м. Лодзь, Республіка Польща). З представниками цих організацій проведено II Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (25 листопада 2015 р.). Також викладачі кафедри приймали участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах:

 • VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Наука и образование без границ – 2013» (Республіка Польша, м. Перемишль, 2013 г. ) (проф. Коваленко Л.П.);
 • II Международная научно-практическая конференция «Современные взгляды на систему права» (г. Москва, Московский цент правовых иследований, 2013 г. ) (проф. Коваленко Л.П.);
 • Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы» (г. Кишинев, 28-29 марта 2014 г.) (доц. Шевчук О.М.);
 • Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» (г. Кишинев, Республика Молдова, 25-26 марта 2016 г.) (ас. Плетньова А.Є.);
 • Международная научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты информационной безопасности» (31 марта 2016 г., Республика Беларусь, г. Минск) (доц. Мех Ю.В.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава, Словаччина, (6-7 травня 2016 р.) (проф. Шаповал Р.В. та доц. Солнцева Х.В.);
 • «Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – bezpieczeństwo i obronność państwa» (21-22 сентября 2016 г., Республика Польша, г. Лодзь), (проф. Настюк В.Я. та доц. Мех Ю.В.);
 • Международная научно-практическая конференция «Концепция развития правового государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных процессов» (г. Кишинев, Республика Молдова, 4-5 ноября 2016 г.) (доц. Мех Ю.В.);
 • Scientifc development and achievements (Шотландія, м.Сент- Ендрюс, 1 грудня 2017 р.) (доц. Мех Ю.В.).

Інформація про консультації »

Графік проведення консультацій

викладачами кафедри адміністративного права та адміністративної діяльностіна

IІ семестр 2017-2018 навч. року

П.I.Б. викладача, посада

Дата, час та місце чергування

 

1.

Настюк Василь Якович 

Вівторок 13.00-15.00

Четвер 13.00-15.00

ауд. 906

2.

Шаповал Роман Володимирович

Вівторок 13.00-15.00

Середа 14.00-16.00

ауд. 914

3.

Коваленко Лариса Павлівна

Вівторок 13.00-15.00

ауд. 907

4.

Шевчук Олександр Михайлович

Вівторок 15.00-17.00 

Четвер 15.00-17.00        

ауд. 907

5.

Богуцький Володимир Володимирович 

Понеділок 13.00-15.00

Середа 13.00-15.00

 ауд. 907

6.

Компанієць Ігор Миколайович

Середа 13.00-15.00 

П’ятниця  13.00-15.00

ауд. 907

7.

Мартиновський Володимир Володимирович 

Понеділок 13.00-15.00

Вівторок 13.00-15.00

ауд. 907

8.

Мех Юлія Володимирівна

Понеділок 13.00-15.00

Четвер 13.00-15.00 

ауд. 907

9.

Солнцева Христина Володимирівна

Понеділок 15.00-17.00

Середа 13.00-15.00

ауд. 914

10.

Шовкопляс Олександра Володимирівна

Понеділок 13.00-15.00

ауд. 907

11.

Плетньова Аліна Євгенівна

Понеділок 13.00-15.00

ауд. 907

12.

Сайчук Оксана Костянтинівна

Понеділок 13.00-15.00

ауд. 907

13.

Бенедик Василь Іванович

Понеділок 13.00-15.00

ауд. 907

14.

Костенко Інеса Володимирівна

П’ятниця 13.00-15.00

ауд. 907
       

Контакти кафедри:

 • м. Харків, вул. Динамівська, 4, ауд. 906, тел. (057) 704-90-80 (зав. кафедри)
 • м. Харків, вул. Динамівська, 4, ауд. 907, тел. (057) 704-90-81 (кафедра)
 • e-mail: diy@nulau.edu.ua,

Зав. кабінетом – Ірина Олександрівна Шевченко, лаборант – Альона Андріївна Шевченко.