Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності була створена згідно із наказом ректора університету № 230-к від 28 серпня 2012 р. шляхом реорганізації кафедри адміністративного права.

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Якович Настюк.

На кафедрі працюють 14 викладачів, з них: 3 професора, доктора юридичних наук – В.Я. Настюк, Р.В. Шаповал, Л.П. Коваленко; 1 доцент, доктор юридичних наук – О.М. Шевчук; 5 доцентів, кандидатів юридичних наук – В.В.Богуцький, І.М. Компанієць, В.В. Мартиновський, Ю.В. Мех, Х.В. Солнцева; 5 асистентів, кандидатів юридичних наук – Л.В. Бринцева, О.В. Паровишник, А.Є. Плетньова,  В.І. Бенедик, І.В. Костенко; 1 аспірант –В.В. Повидиш; зав. лабораторією – І.О. Шевченко, лаборант – А.А. Шевченко.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Військова адміністрація», «Відповідальність за корупційні правопорушення», а також спецкурсів – «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Інформаційне право», «Адміністративне право ЄС», «Теорія публічного адміністрування», «Митне право», «Міжнародне митне право», «Адміністративне судочинство»,  «Міграційне право», «Медичне право», «Контрольно-наглядові процедури», «Запобігання корупції у публічній сфері» та ін.

Викладачі кафедри »

№ з/п

ПІБ

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Тема дисертації, шифр і найменування наукової спеціальності, рік захисту

1.

Настюк

Василь Якович

професор

д.ю.н.

професор

кандидатська – «Державне управління у галузі охорони та використання пам’ятників історії та культури СРСР», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право,  1983 р.

 

докторська – «Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, 2003 р.

 

2.

Шаповал

Роман Володимирович

професор

д.ю.н.

доцент

кандидатська – «Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу, 13.00.04, теорія і методика професійної освіти, 2009 р.

 

докторська – «Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні». 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2011 р.

 

3.

Коваленко

Лариса

Павлівна

професор

д.ю.н.

доцент

кандидатська –«Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища», 12.00.07. теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, 2003 р.

 

докторська – «Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2014 р.

 

4.

Шевчук

Олександр Михайлович

доцент

д.ю.н.

 

кандидатська – «Правове регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

 

докторська – «Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2016 р.

 

5.

Богуцький

Володимир Володимирович

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська – «Правові акти відділів та управління виконавчих комітетів міських рад народних депутатів», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право,  1983 р.

 

6.

Компанієць

Ігор

Миколайович

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська –  «Административно-правовое регулирование свободы совести», 12.00.07, теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право,  1996 р.

 

7.

Мартиновський

Володимир Володимирович

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська – «Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби», 12.00.07  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2008 р.

 

8.

Мех

Юлія Володимирівна

доцент

к.ю.н.

доцент

кандидатська –«Контроль органів виконавчої влади за дотриманням бюджетного законодавства України», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2011 р.

 

9.

Солнцева

Христина Володимирівна

доцент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Адміністративна юрисдикція органів управління освітньою діяльністю в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2014 р.

 

10.

Бринцева

Людмила Володимирівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Адміністративно-правові спори: загальна характеристика та адміністративний порядок їх вирішення, 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

 

11.

Паровишник

Олександра Володимирівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав інвалідів», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2017 р.

 

12.

Плетньова

Аліна

Євгенівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Правове регулювання статусу суб’єктів бюджетних правовідносин в Україні», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

 

13.

Бенедик

Василь

Іванович

асистент

к.ю.н.

старший науковий співробітник

кандидатська – «Норми адміністративно-процесуального права», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2012 р.

 

14.

Костенко

Інеса Володимирівна

асистент

к.ю.н.

 

кандидатська – «Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду», 12.00.07, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2016 р.

 

Наукова діяльність »

За часи існування кафедрою видано:

 • монографій: «Теоретичні проблеми інформаційного права України» (Коваленко Л.П.,2012 р.); «Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій XXI сторіччя», «Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення» та «Правова доктрина України» (том 2 «Публічно-правова доктрина України» (проф. Настюк В.Я., 2013 р.); Проблеми правової відповідальності» (проф. Настюк В.Я., 2014 р.); «Митний контроль лікарських наркотичних засобів» (доц. Шевчук О.М., 2013 р.), «Державний контроль за обігом наркотиків» (доц. Шевчук О.М., 2015 р.) «Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні» (проф. Настюк В.Я., 2017 р.);
 • 5 підручників (два з них з грифом МОН): «Адміністративне право» (2012 р. та 2014 р.); «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» (2013 р.); «Інформаційне право» (2016 р.); «Порівняльне адміністративне право» (2017 р.);
 • навчальних посібників (деякі з них): «Адміністративне право. Альбом схем» (2012 р., 2015 р.); «Військова адміністрація» (2014 р.); «Провадження у справах про адміністративні правопорушення» (2015 р.); «Основи військового управління» (2016 р.), «Адміністрування наркоконтролю» (2016 та 2017 р.), «Юридична відповідальність за корупційні правопорушення» (2017 р.) та ін.

Викладачі кафедри приймали участь:

 • у розробці проектів Законів України: «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про контрозвідувальний режим в Україні», «Про поліцію», «Про державну службу правопорядку», «Про організацію здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Про нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»;
 • наданні пропозицій до проектів Законів України: «Про поліцію», «Про удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів», «Про державне бюро розслідувань», «Про комітети Верховної Ради України», «Про варту», «Про застосування адміністративної амністії до осіб, які беруть участь у бойових діях на сході України», «Про охоронну діяльність (щодо зброї)», «Про вогнепальну зброю цивільного призначення», «Про органи внутрішніх справ», «Про сервісні послуги та сервісні центри міністерства внутрішніх справ України», «Про Національну митну службу України», «Про запобігання корупції».

За весь час існування на кафедрі проведено 17 науково-практичних конференцій та 6 круглих столів:

 • І Міжнародна науково-практична конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання» (м. Харків, 19 квітня 2013 р.);
 • IІ Міжнародна науково-практичної конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання» (м. Харків, 19 квітня 2014 р.);
 • Регіональний круглий стіл «Проблеми охорони громадського порядку» (м. Харків, 19 червня 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 20 грудня 2014 р.);
 • IІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти» (м. Харків, 16 квітня 2015 р.);
 • Науково-практичній круглий стіл «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи» (м. Запоріжжя, 23 жовтня 2015 р.);
 • ІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (м. Харків, 25 листопада 2015 р.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів», (19 грудня 2015 року, м. Харків);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 р., м. Харків);
 • I Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Проблеми правового регулювання додержання та захисту прав і свобод людини, що має залежність від наркотиків (2 березня 2016 року, м. Харків);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: виклики сьогодення» (20 травня 2016 року, м. Харків);
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку» 21 травня 2016 року, м. Харків);
 • ІІІ Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (м. Харків, 25 листопада 2016 р.);
 • IІI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 16 грудня 2016 р.).
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: правове регулювання та напрямки оптимізації» (м. Харків, 15 березня 2017 р.)
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» (м. Харків, 21 квітня 2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.).
 • IV Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Світ без корупції: міф чи реальність» (м. Харків, 4 жовтня 2017 р.).
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 15 грудня 2017 р.).
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (м. Харків, 18 травня 2018 р.).

На кафедрі постійно розробляються та оновлюються вже існуючі програми та навчально-методичні посібники навчальних дисциплін: «Адміністративне право», «Митне право», «Військова адміністрація», «Порівняльне адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Поліцейське право», «Організація досудового розслідування в ОВС».Проф. Настюк В.Я. та доц. Мех Ю.В. співробітничають із Академією суспільних наук (м. Варшава, м. Лодзь (Республіка Польща) та Муніціпальною поліцією (м. Лодзь, Республіка Польща). З представниками цих організацій проведено II Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (25 листопада 2015 р.). Також викладачі кафедри приймали участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах:

 • VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Наука и образование без границ – 2013» (Республіка Польша, м. Перемишль, 2013 г. ) (проф. Коваленко Л.П.);
 • II Международная научно-практическая конференция «Современные взгляды на систему права» (г. Москва, Московский цент правовых иследований, 2013 г. ) (проф. Коваленко Л.П.);
 • Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы» (г. Кишинев, 28-29 марта 2014 г.) (доц. Шевчук О.М.);
 • Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» (г. Кишинев, Республика Молдова, 25-26 марта 2016 г.) (ас. Плетньова А.Є.);
 • Международная научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты информационной безопасности» (31 марта 2016 г., Республика Беларусь, г. Минск) (доц. Мех Ю.В.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава, Словаччина, (6-7 травня 2016 р.) (проф. Шаповал Р.В. та доц. Солнцева Х.В.);
 • «Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – bezpieczeństwo i obronność państwa» (21-22 сентября 2016 г., Республика Польша, г. Лодзь), (проф. Настюк В.Я. та доц. Мех Ю.В.);
 • Международная научно-практическая конференция «Концепция развития правового государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных процессов» (г. Кишинев, Республика Молдова, 4-5 ноября 2016 г.) (доц. Мех Ю.В.).

Інформація про консультації »

Графік проведення консультацій

викладачами кафедри адміністративного права та адміністративної діяльностіна

IІ семестр 2017-2018 навч. року

П.I.Б. викладача, посада

Дата, час та місце чергування

1.

Настюк Василь Якович 

Середа 14.00-16.00,  ауд. 906     

2.

Коваленко Лариса Павлівна

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907

3.

Шаповал Роман Володимирович

Середа 14.00-16.00, ауд. 914 

Четвер 14.00-16.00, ауд. 914

4.

Богуцький Володимир Володимирович 

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907        

5.

Компанієць Ігор Миколайович

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

П’ятниця 14.00-16.00, ауд. 907

6.

Мартиновський Володимир Володимирович 

Понеділок 14.00-16.00, ауд 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907 

7.

Мех Юлія Володимирівна

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907

8.

Шевчук Олександр Михайлович

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907

9.

Солнцева Христина Володимирівна

Понеділок 14.00-16.30 ауд, 914

10.

Бенедик Василь Іванович

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

11.

Плетньова Аліна Євгенівна

Середа 14.00-16.00, ауд. 907         

12.

 Паровишник Олександра Володимирівна

 Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907  

13.

Костенко Інеса Володимирівна

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907  

14.

Чирик Сергій Володимирович

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907  

     

Контакти кафедри:м. Харків, вул. Динамівська, 4, ауд. 906, тел. (057) 704-90-80 (зав. кафедри),м. Харків, вул. Динамівська, 4, ауд. 907, тел. (057) 704-90-81 (кафедра)e-mail: adm.diy@nulau.edu.ua,Зав. кабінетом – Ірина Олександрівна Шевченко, лаборант – Альона Андріївна Шевченко.