Видавництво «Право»

Сайт видавництва “Право”

Видавництво «Право» засноване Національною академією правових наук України згідно з Указом Президента НАПрН України від 1 квітня 1996 р.

Згідно додатка №1 до протоколу №1 спільного засідання засновників Видавництва «Право» від 20 грудня 2010 року – засновниками Видаництва є:

  • Національна академія правових наук України (НАПрН України), в особі Віце-президента Петришина О.В.
  • Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, в особі Тація В.Я.

Видавництво здійснює підготовку та видання наукової, навчальної, довідкової літератури з правової тематики та забезпечує юридичною літературою навчальні заклади та наукові установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в установах і організаціях та на підприємствах різних форм власності.

Творчий колектив

Творчий колектив видавництва «Право» Національної академії правових наук України готує і видає на високому науковому, літературному і поліграфічному рівні підручники, навчальні посібники для юридичних вищих навчальних закладів України, що мають гриф Міністерства освіти і науки України та користуються значним попитом у студентів, аспірантів, викладачів у всіх регіонах України, а також фахові збірники наукових праць, науково-практичні коментарі, нормативні акти, юридичні словники тощо.

«Право» видає літературу, в підготовці якої беруть участь провідні та найвідоміші юристи України, видатні діячі в галузі економіки та права, академіки та члени-кореспонденти НАПрН України та викладачі Національного Юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Це підвищує як статус видавництва на ринку юридичної літератури, так і забезпечує високий поліграфічний рівень видань і науковий імідж його авторів.

Враховуючи, що розвитку української державності й демократії сприяють друковані засоби масової інформації, Президія Національної академії правових наук України започаткувала: «Вісник академії правових наук України», а видавництво «Право» забезпечує його чотириразовий випуск на рік і розповсюджує як у вільному продажу, так і за передплатою в усіх регіонах України.

Також видавництво здійснює підготовку і випуск фахових збірників наукових праць:

  1. «Питання боротьби зі злочинністю» Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України;
  2. «Державне будівництво та місцеве самоврядування» НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;
  3. Вісники Національного Юридичного університету імені Ярослава Мудрого:
    • «Економічна теорія та право»
    • «Філософія. Філософія права. Політологія. Соціологія».

З 2009 р. видавництво «Право» видає заснований рішенням Президії НАПрН України новий загальнонаціональний збірник наукових праць «Щорічник українського права», в якому публікуються найкращі статті в галузі держави і права академіків та членів-кореспондентів НАПрН України і науковців, які працюють в установа НАН України, НАПрН України, інших провідних наукових і навчальних закладах України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Одеси та ін.).

За вагомі досягнення, майстерність та високий професіоналізм у видавничій справі видавництво «Право» неодноразово нагороджувалося дипломами переможців міжнародних книжкових фестивалів, що проходять у Львові, Києві, Харкові.