Порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, для  участі  у виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого