Наказ “Про організацію та проведення виборів ректора” №121 від 24.06.2015

тризуб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАКАЗ

м. Харків

24.06.2015 № 121
Про організацію та
проведення виборів ректора

В зв’язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 239-к)

НАКАЗУЮ:

1. Вибори ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого провести 20 жовтня 2015 року.

2. Для проведення організаційної роботи по проведенню виборів призначити організаційний комітет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  (надалі – Університет) у складі:

2.1. Гончаренко Володимир Дмитрович – завідувач кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн;

2.2. Маринів Володимир Іванович – директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України;

2.3. Лейба Людмила Василівна – вчений секретар;

2.4. Бенедик Іван Васильович – директор Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України;

2.5. Кононенко Вікторія Анатоліївна – начальник відділу кадрів;

2.6. Підкуркова Ірина Валеріївна –  провідний спеціаліст прес-служби, доцент кафедри соціології та політології;

2.7. Трагнюк Олеся Янівна – доцент кафедри міжнародного права;

2.8. Шалда Жанна Петрівна – начальник планово-фінансового відділу;

2.9. Шульга Михайло Васильовичу – завідувач кафедри земельного та аграрного права;

2.10. Жернаков Володимир Володимирович – завідувач кафедри трудового права;

2.11. Ігнатенко Вадим Миколайович – доцент кафедри цивільного права № 1;

2.12. Білик Валентина Григорівна – голова профспілкового комітету:

2.14.  Максимов Сергій Іванович – професор кафедри філософії;

2.14.  Перепелиця Наталія Іванівна – комендант навчального корпусу по вул.Пушкінській, 80;

2.15. Рудик Віталій Юрійович – голова студентського самоврядування.

 1. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватись положень закону «Про вищу освіту» щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу та «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №726 від 5.12.2014 р.
 2. Висунення претендентів на посаду ректора Університету здійснювати  на засіданнях кафедр, зборах співробітників та студентів. Результати таких засідань та зборів повинні бути зафіксовані у вигляді витягів з протоколів засідань та зборів і передані організаційному комітету.
 3. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету звертатись до організаційного комітету для організації зустрічей з співробітниками та студентами (кандидат на посаду ректора – претендент на посаду ректора, який одержав від Міністерства освіти і науки України рішення на право участі у виборах, як кандидата на посаду ректора).
 4. Організаційному комітету разом з кожним з кандидатів на посаду ректора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на кожній виборчій дільниці. Забезпечити можливість присутності претендента при реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та складанні протоколу про результатам голосування.
 5. Відділу кадрів скласти алфавітний список виборців (науково-педагогічних і педагогічних працівників) та передати його в організаційний комітет.
 6. Відділу кадрів передати організаційному комітету чисельний склад інших категорій співробітників.
 7. Навчальному відділу передати організаційному комітету чисельний склад студентів денної форми навчання по факультетам, інститутам, коледжу, відокремленим структурним підрозділам.
 8. Організаційному комітету за сприянням профспілкового комітету організувати вибори представників колективів, що приймають участь у виборах ректора та не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.
 9. Організаційному комітету вибори представників колективу студентів, що приймають участь у виборах ректора провести згідно Положення про студентське самоврядування.
 10. Організаційному комітету розробити положення про дільничну виборчу комісію та затвердити його на засіданні організаційного комітету.
 11. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити центральну виборчу комісію у складі:

13.1. Пономаренко Юрій Анатолійович – декан заочного факультету №1;

13.2.Прийма Сергій Васильович – заступник декана господарського правового факультету;

13.3. Стеценко Ніна Сергіївна  –   асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;

13.4. Орловський Руслан Семенович – начальник навчального відділу;

13.5. Дахова Ірина Іванівна – доцент кафедри конституційного права України;

13.6. Челомбітько Лариса Вікторівна – старший викладач кафедри державного будівництва;

13.7. Ісаєв Арсен Миколайович – начальник науково-дослідного сектору;

13.8. Гурак Любов Василівна – юрист;

13.9. Настичук Аліна Віталіївна – від студентського самоврядування студентка 3 курсу, 4 групи, факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України.

14. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити виборчу дільницю № 2 (м. Полтава) та дільничну виборчу комісію № 2 у складі:

14.1. Греков Євген Анатолійович – доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права;

14.2. Титко Іван Андрійович – доцент кафедри правосуддя;

14.3. Михайліченко Тетяна Олександрівна – асистент кафедри кримінального, адміністративного та трудового права, секретар;

14.4. Кравцова Надія Геннадіївна – доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін;

14.5. Дранчук Артем Ігоревич – інженер з охорони праці та пожежної безпеки.

15. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити виборчу дільницю № 3 (м. Київ) та дільничну виборчу комісію №3 у складі:

15.1. Беда Федір Петрович – асистент;

15.2. Новосильська Світлана Станіславівна – інспектор навчального підрозділу;

15.3. Корнієнко Ізабелла Зіновіївна – бібліотекар;

15.4. Тихоненко Юрій Васильович – асистент;

15.5. Музика Світлана Василівна – комендант.

16. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення – зала №11 головного корпусу.

17. Директорам відокремлених структурних підрозділів Полтавського юридичного інституту та Інституту управління і права (м. Київ) забезпечити приміщенням та обладнанням дільничні виборчі комісії з проведення виборів ректора.

18. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Битяка Ю.П.

Ректор В.Я. Тацій
Проект наказу вносить:  
Перший проректор Ю.П. Битяк
Погоджено:  
Начальник відділу кадрів В.А. Кононенко
Головний бухгалтер Н.П. Чала
Голова профспілкового комітету В.Г. Білик
Юрист Л.В. Гурак