Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:  

на заміщення посад завідувачів кафедр:

 1. Завідувача кафедри адвокатури;
 2. Завідувача кафедри державного будівництва;
 3. Завідувача кафедри фізичного виховання № 1;

Вимоги до кандидатів на посади завідувачів кафедр:

 • Науковий ступінь – доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання – професор або доцент;
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів. 

на заміщення посад деканів факультетів та директорів інститутів:

 1. Декана господарсько-правового факультету;
 2. Декана міжнародно-правового факультету;
 3. Декана фінансово-правового факультету;
 4. Директора Інституту прокуратури та кримінальної юстиції;
 5. Директора Слідчо-криміналістичного інституту. 

Вимоги до кандидатів на посади деканів факультетів (директорів інститутів):

 • Науковий ступінь і вчене звання відповідно до профілю факультету (інституту).
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого не менше п’яти років.

на заміщення посади директора наукової бібліотеки

Вимоги до кандидатів на посаду директора наукової бібліотеки:

 • Вища освіта за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»;
 • Науковий ступінь та/або вчене звання;
 • Стаж бібліотечної роботи не менше десяти років.

Для участі у конкурсі до відділу кадрів необхідно подати такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

 Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі до 25 квітня 2019 року. 

Телефон для довідок: 704-93-71 – начальник відділу кадрів Кононенко В.А.