Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Полтавський юридичний інститут

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

 1. Завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін;
 2. Завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права;
 3. Завідувача кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права;
 4. Завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

Вимоги до кандидатів на вакантні посади:

 • Науковий ступінь – доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання – професор (доцент);
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем інституту, науковий ступінь, вчене звання;
 • трудову книжку (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Кінцева дата подання заяв та документів на участь у конкурсі  5 листопада 2018 року. 

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77  кім.79. тел. 704-11-43; 704-93-71.