Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:  

директорів інститутів та деканів факультетів

директора наукової бібліотеки

завідувачів кафедр

науково-педагогічних працівників 

науково-педагогічних працівників Полтавського юридичного інституту

Вимоги до кандидатів на вакантні посади професорів:

 • Науковий ступінь: доктор наук (як виняток – доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання: професор (як виняток доцент);
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

 Вимоги до кандидатів на вакантні посади доцентів:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання: доцент/ професор;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше п’яти років.

 Вимоги до кандидатів на вакантні посади асистентів:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року.                       

 

Для участі у конкурсі до відділу кадрів необхідно подати такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Телефон для довідок: 704-93-71 – начальник відділу кадрів Кононенко В.А.