Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • Завідувач кафедри права Європейського Союзу;
 • Завідувач кафедри міжнародного права;
 • Завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства;
 • Завідувач кафедри адвокатури;
 • Завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності;

 Вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь – доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання – професор (доцент);
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем інституту, науковий ступінь, вчене звання;
 • трудову книжку (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Кінцева дата подання заяв та документів на участь у конкурсі 14 грудня 2018 року.

 Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77 кім.79. тел. 704-11-43; 704-93-71.