- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

28 листопада Університет запрошує до участі у V Харківських міжнародно–правових читаннях, присвячених пам’яті професорів М.В.Яновського і В.С.Семенова

Інформаційний  лист