Офіційні телеграм-канали та корисні електронні адреси Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

19-05-2020, 14:20

Єдиний офіційний канал Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:

https://t.me/NLU1804official

Єдиний офіційний канал студентського самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:

https://t.me/nlu_info

Єдиний офіційний чат студентського самоврядування:

https://t.me/joinchat/FBFG30zSSVnlT0hO_AfDxA

Цілодобова служба підтримки студентського самоврядування:

https://t.me/NLU_SENAT

nlu.official.senat@gmail.com

Чат для відкритого діалогу з проректором з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрієм Барабашем:

https://t.me/ProRectorOnline

 НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

сайт бібліотеки:  http://library.nlu.edu.ua/

електронний архів-репозитарій:  http://dspace.nlu.edu.ua/

Інстаграм: https://www.instagram.com/library.nlu/

Фейсбук: https://www.facebook.com/library.nlu/

Телеграм: https://t.me/library_nlu

КАНАЛИ КАФЕДР НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

кафедра кримінального права № 1: https://t.me/cld_nlu

кафедра конституційного права: https://t.me/Konstlaw

кафедра кримінального процесу: https://t.me/Criminallawprocedure

кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн: https://t.me/historynlu

кафедра права Європейського Союзу: https://t.me/joinchat/AAAAAE7CuzaYrNaS0hZ9Fw

кафедра кримінального процесу та ОРД: https://t.me/KP_ORD

кафедра цивільного права №2:  https://t.me/joinchat/QS1TORzk2RX6_YGzCMBbJQ

 

ОФІЦІЙНІ КАНАЛИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТІВ/ІНСТИТУТІВ

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції: https://t.me/Prokuraturaipkop

Слідчокриміналістичний інститут: https://t.me/faculty3_nlu

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України: https://t.me/nlu_4_faculty

Господарськоправовий факультет: https://t.me/faculty2nlu

Міжнародноправовий факультет: https://t.me/vivat7faculty

Фінансовоправовий факультет: https://t.me/nlu_10_faculty

Факультет адвокатури: https://t.me/senatf

Полтавський юридичний інститут: https://t.me/rada_pli_nlu

 

КАНАЛИ ТА ЧАТИ ДЕКАНАТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ/ІНСТИТУТІВ

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції

https://t.me/joinchat/BW1tAQ-tz0QwIy5ygRB70A

Інститут юстиції https://t.me/JustNlu

Фінансовоправовий факультет https://t.me/finpravnlu

 

ЧАТИ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСНОВ

кафедра кримінального права: https://t.me/cld_chat

кафедра адміністративного права: https://t.me/Admlawex_nlu

кафедра кримінального процесу: https://t.me/qsxftyh

кафедра цивільного права: https://t.me/joinchat/BW1tARkb2l_C9MiU3mWBrA

кафедра кримінального процесу та оперативнорозшукової діяльності: https://t.me/joinchat/KP-rUxvmziTIWGcAS1ktOg

ТЗНПК: https://t.me/joinchat/MYr8NhsAdq3fa8TN9xfkQw     https://t.me/tznpk

кафедра трудового права https://t.me/LabourLawNLU

 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

pr.kom@nulau.edu.ua

 

СПИСОК ПОШТОВИХ СКРИНЬОК ФАКУЛЬТЕТІВ, ІНСТИТУТІВ ТА КАФЕДР

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції: ipku@nlu.edu.ua

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ: inst_sbu@nlu.edu.ua

Слідчо-криміналістичний інститут: investcrim@nlu.edu.ua   

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України: just@nlu.edu.ua

Господарсько-правовий факультет: fgosp@nlu.edu.ua

Військово-юридичний інститут: vui@nlu.edu.ua

Міжнародно-правовий факультет: faculty7@nlu.edu.ua

Фінансово-правовий факультет: fpravf@nlu.edu.ua

Факультет адвокатури: fadv@nlu.edu.ua

Заочний факультет: fzaochn@nlu.edu.ua

Кафедра іноземних мов № 1: kafinyaz1@nlu.edu.ua

Кафедра іноземних мов № 2: kafinyaz2@nlu.edu.ua

Кафедра іноземних мов № 3: kafinyaz3@nlu.edu.ua

Кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн: history_new@nlu.edu.ua

Кафедра адвокатури: kafadvocat@nlu.edu.ua

Кафедра адміністративного права: kaf_adminpravo@nlu.edu.ua

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності: kaf_adm.diy@nlu.edu.ua

Кафедра господарського права: hoslaw@nlu.edu.ua 

Кафедра державного будівництва: kafdergbud@nlu.edu.ua 

Кафедра екологічного права: kaf_ekolaw@nlu.edu.ua

Кафедра економічної теорії: kafekonom@nlu.edu.ua

Кафедра земельного та аграрного права: kaf_zem_agr@nlu.edu.ua

Кафедра конституційного права України: kafconstpravo@nlu.edu.ua 

Кафедра криміналістики: kafkrim@nlu.edu.ua 

Кафедра кримінального права № 1: crimlaw1@nlu.edu.ua   

Кафедра кримінального права № 2: krimlaw2@nlu.edu.ua 

Кафедра кримінального процесу: kaf_crimprocess@nlu.edu.ua 

Кафедра кримінального процесу та ОРД: kaf_kp-ord@nlu.edu.ua

Кафедра кримінології: kaf_kriminology@nlu.edu.ua 

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права: criminology@nlu.edu.ua 

Кафедра культурології: kaf_culture@nlu.edu.ua: 

Кафедра міжнародного права: interlaw@nlu.edu.ua   

Кафедра міжнародного приватного права та порівняльного правознавства: kaf_mcp@nlu.edu.ua 

Кафедра організації судових та правоохоронних органів: ospo@nlu.edu.ua

Кафедра права Європейського Союзу: kafedraeulaw@nlu.edu.ua

Кафедра соціології та політології: kaf_sociol@nlu.edu.ua

Кафедра судоустрою та прокурорської діяльності: kaf_sud_prokd@nlu.edu.ua

Кафедра теорії і філософії права kaf_teorphilosoph@nlu.edu.ua

Кафедра трудового права: kaftrudprava@nlu.edu.ua

Кафедра філософії: kaf_filosofy@nlu.edu.ua

Кафедра фінансового права: kaf_finlaw@nlu.edu.ua

Кафедра цивільного права № 1: civillaw1@nlu.edu.ua 

Кафедра цивільного права № 2: civillaw2@nlu.edu.ua 

Кафедра цивільного процесу: kaf_civproces@nlu.edu.ua