Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей

Наказом ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 106 від  26.04.2018 р. оголошено конкурс на заміщення вакантних посад:

 1. Завідувача кафедри теорії держави і права;
 2. Завідувача кафедри цивільного права № 1;
 3. Завідувача кафедри цивільного права № 2;
 4. Завідувача кафедри господарського права;
 5. Завідувача кафедри фінансового права;
 6. Завідувача кафедри трудового права;
 7. Завідувача кафедри земельного та аграрного права;
 8. Завідувача кафедри криміналістики;
 9. Завідувача кафедри іноземних мов № 1;
 10. Завідувача кафедри іноземних мов № 2;
 11. Завідувача кафедри іноземних мов № 3;
 12. Завідувача кафедри фізичного виховання № 2.

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантні посади завідувачів кафедрами:

 • Науковий ступінь – доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання – професор (доцент);
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

 Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад:

 Професор кафедри організації судових та правоохоронних органів (для викладання дисципліни – «Теорія адвокатури», «Практика адвокатури», «Тактика і методика адвокатури», «Безоплатна правова допомога») – 1 ставка.

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор наук (як виняток – доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання: професор (як виняток доцент);
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років у закладах вищої освіти (у тому числі на посадах доцента не менше п’яти років);
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Підготовка не менше 2-х докторів філософії (кандидатів наук).
 1. Доцент кафедри адміністративного права (для викладання дисципліни – «Адміністративне право», «Міграційне право», «Протидія корупції у публічній службі», «Контрольно-наглядові процедури органів юстиції», «Контрольно-наглядові процедури») – 1 ставка.

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь – доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання – доцент або професор;
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 1. Доцент кафедри аграрного і земельного права (для викладання дисциплін «Земельне право», «Адвокат у земельних спорах», «Земельні правопорушення», «Правове забезпечення продовольчої безпеки», «Сучасні форми сільськогосподарського землекористування») – 1 ставка;

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь – доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання – доцент або професор;
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 1. Доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (для викладання дисциплін – «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Організація роботи пенітенціарної служби України») – 1 ставка;

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь – доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання – доцент або професор;
 • Стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше п’яти років;
 1. Асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (для викладання дисциплін – «Митна справа», «Публічне адміністрування», «Медичне право», «Міграційне право» ) – 1 ставка;

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).
 1. Асистент кафедри цивільного права № 2 (для викладання дисципліни (для викладання дисциплін «Цивільно-правові зобов’язання за участю структурних підрозділів Міністерства Оборони України», Цивільно-правовий захист прав учасників кредитно-фінансових відносин», «Здійснення та захист особистих немайнових прав») – 1 ставка;

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).
 1. Асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (для викладання дисципліни –– «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», Правові засади запобігання корупції») — 1 ставки;

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).
 1. Асистент кафедри кримінального та адміністративного права Полтавського юридичного інституту (для викладання дисципліни –– «Кримінальний процес», «Організація прокурорської діяльності», «Докази і доказування в кримінальному судочинстві») — 1 ставки;

Встановлені вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;

Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

 Кінцева дата подання заяв та документів на участь у конкурсі 29 травня 2018 року.