23 жовтня відбудеться міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні» (навчально-бібліотечний комплекс Університету, вул. Пушкінська 84-а)

10-10-2017, 16:30

Шановні колеги!

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра міжнародного права та Проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (Association4U) за фінансового сприяння Консалтингової групи GFA запрошують Вас взяти участь у міжнародній конференції «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», що відбудеться 23 жовтня 2017 року в Навчально-бібліотечному комплексі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська 84а), а також навчальному тренінгу «Угода про асоціацію: загальний правовий орієнтир для українських юристів», що запланований на 24 жовтня 2017 р.

У заходах візьмуть участь представники Представництва Європейського Союзу в Україні, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Парламентської експертної групи з питань європейської інтеграції, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної та міської ради, експерти проекту ЄС Association4U, а також українські та зарубіжні науковці з Великої Британії, Нідерландів, Німеччини та Польщі.

Конференція присвячена актуальним правовим проблемам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; можливостям та перспективам українських компаній в умовах дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;  значенню Угоди про асоціацію для регіонального розвитку; вивченню вітчизняного та зарубіжного досвіду з наближення законодавства.

Учасники навчального тренінгу отримають теоретичні та практичні знання щодо особливостей права Європейського Союзу у контексті Угоди про асоціацію, зобов’язань України та ЄС за Угодою про асоціацію, захисту прав громадян України та юридичних осіб за умов дії Угоди про асоціацію, а також специфіки нормопроектування у процесі адаптації законодавства України до acquis ЄС. Учасникам тренінгу передбачена видача сертифікатів.

Можливою є участь в обох заходах.

Робочі мови: українська та англійська.

До участі запрошуються науковці, практичні працівники, незалежні експерти у сфері європейської інтеграції, а також юристи, що бажають отримати загальні правові орієнтири щодо змісту та дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Для участі у конференції та / або тренінгу необхідно подати заявку із вказівкою прізвища, ім’я, по-батькові, посади, місця роботи та за наявності відправити текст наукової статті / тез доповіді для друку у збірці матеріалів до 10 жовтня 2017 року на адресу conf.nlu.a4u@gmail.com

Публікація є безкоштовною 

ВИМОГИ

до оформлення

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і наступних версіях
 • обсяг статті до 12 сторінок формату сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • на першому аркуші, праворуч, зазначаються: прізвище та ініціали; вчене звання, науковий ступінь, місце роботи і посада (шрифт курсив), далі, по центру, жирним шрифтом вказують назву статті/тез, після чого подається текст.
 • список використаної літератури розміщуєтся наприкінці тексту і оформлюється згідно  з чинним стандартом бібліографічного           опису;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізна, а не в абетковому порядку;
 • сторінки не нумеруються.

Організаційний комітет:

 • Іван Яковюк – завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Олеся Трагнюк – доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Херма Цезар – ключовий експерт проекту Association4U;
 • Тетяна Анакіна – старший радник з юридичних питань проекту Association4U

conf.nlu.a4u@gmail.com

Телефон для довідок: (057) 704-92-19

                                      (095) 508-80-42