Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад:

 Професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (для викладання дисципліни – «Адміністративне право», «Теорія публічного адміністрування») – 1 ставка.

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор наук (як виняток – доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання: професор (як виняток доцент);
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

 

 1. Професор кафедри кримінального процесу (для викладання дисципліни – «Кримінальний процес», «Адвокат у кримінальному провадженні», Теорія та практика кримінального процесуального доказування», «Прокурор у кримінальному проваджені» – 1 ставка.

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор наук (як виняток – доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання: професор (як виняток доцент);
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше десяти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

 

 1. Доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (для викладання дисциплін – «Адміністративне право», «Митне право», « Органи митного контролю») – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання : доцент/ професор (бажано);
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше п’яти років.

 

 1. Доцент кафедри конституційного права (для викладання дисциплін – «Конституційне право України», «Конституційна юрисдикція», «Права і свободи людини і громадянина та механізм їх захисту» ) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання : доцент/ професор (бажано);
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше п’яти років.

 

 1. Доцент кафедри кримінального права № 1 (для викладання дисциплін – «Кримінальне право», «Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації» ) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання : доцент/ професор (бажано);
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше п’яти років.

 

 1. Асистент кафедри державного будівництва (для викладання дисципліни (для викладання дисциплін «Державне «конституційне» право зарубіжних країн» ) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

 

 1. Асистент кафедри земельного та аграрного права (для викладання дисципліни –– «Земельне право», «Земельні правопорушення») – 1 ставки;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

 

 1. Асистент кафедри господарського права (для викладання дисципліни – «Господарське право», «Правове регулювання торгівельної діяльності», «Господарські договори») – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;
 • Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

 

До заяви на ім’я ректора університету необхідно подати такі документи:

 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

 

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

 

Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі – до 19 квітня 2018 року