Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

  1. Професор кафедри іноземних мов № 3 (для викладання дисципліни – англійська мова) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії або доктор наук за відповідною спеціальністю;

2)         Вчене звання : професор/доцент;

3)         Стаж роботи на посадах науково-педагогічних науково-педагогічної роботи: не менше десяти років;

4)         Автор підручників, навчально-методичних посібників;

5)         Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

  1. Професор кафедри кримінального права № 1 (для викладання дисципліни – кримінальне право; теорія та практика призначення покарання за кримінальним правом України) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії або доктор наук за відповідною спеціальністю;

2)         Вчене звання : доцент/ професор;

3)         Стаж науково-педагогічної роботи: не менше десяти років;

4)         Автор підручників, навчально-методичних посібників;

5)         Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів. 

  1. Доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (для викладання дисципліни – кримінологія; особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи; міжнародні стандарти поводження із засудженими) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;

2)         Вчене звання : доцент/ професор (бажано);

3)         Стаж науково-педагогічної роботи: не менше п’яти років.

  1. Асистент кафедри кримінального права № 1 (для викладання дисципліни – кримінальне право; порівняльне кримінальне право; кримінально-правові питання боротьби з організованою злочинністю; звільнення від кримінальної відповідальності) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;

2)         Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

  1. Асистент кафедри фінансового права (для викладання дисципліни – фінансове та податкове право, податкові спори) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;

2)         Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано). 

  1. Асистент кафедри логіки (для викладання навчальних дисциплін – логіка; юридична аргументація) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;

2)         Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

  1. Асистент кафедри кримінального процесу та кримінально-розшукової діяльності (для викладання навчальних дисциплін – кримінальний процес; практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні; досудове розслідування злочинів) – 1 ставка;

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

1)         Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) за відповідною науковою спеціальністю;

2)         Стаж науково-педагогічної роботи: не менше одного року (бажано).

Встановити перелік необхідних документів:

1)         заява на ім’я ректора;

2)         паспорт;

3)         особовий листок з обліку кадрів;

4)         автобіографія;

5)         документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;

6)         трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);

7)         список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);

8)         документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;

9)         інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;

10)       довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі – до 3 грудня 2016 року.