4 листопада о 9:30 у залі №1 (вул.Пушкінська, 77) відбудеться Всеукраїнська студентська наукова конференція «Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні»

03-10-2016, 10:55

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» для студентів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, молодих вчених та учнів старших класів, яка відбудеться 4 листопада 2016 року в Національномуюридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77 (зал №1).

План роботи конференції

 0900–0930 – реєстрація учасників;

0930–1130 – пленарне засідання;

1130–1200 – перерва;

1200–1545 – робота у секціях;

1600–1730 – проведення майстер-класу фахових психологів.

Робочі мови конференції:

 • українська;
 • російська;
 • англійська.

 Робочі секції:

І секція – «Тенденції сучасної злочинності»

ІІ секція – «Теорія і практика запобігання злочинності»

ІІІ секція – «Специфіка окремих видів злочинності»

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг – до 3 стор. формату A4;
 • береги – лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • перший рядок – ПІБ автора (повністю); другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – статус автора: студент, аспірант, ад’юнкт, учень тощо; кафедра, факультет, курс/рік, група/клас (шрифт напівжирний з вирівнюванням по правій стороні);
 • нижче прописними (великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напівжирний, з вирівнюванням посередині);
 • список літератури подається відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;
 • тези осіб без наукового ступеня подаються за підписом наукового керівника, наприкінці тексту необхідно вказати відповідні відомості (науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові).

 За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://nlu.edu.ua (розділ «Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права»).

Завантажити збірник можна буде за 10 днів після закінчення роботи конференції за указаною web-адресою.

 Гостям конференції може бути надано житло за додаткову плату.

Авторам, які не зможуть взяти участь у роботі конференції, друкований примірник збірки тез буде направлений поштою. Вартість пересилання сплачується отримувачем і в розмір організаційного внеску не входить.

Для виступу на пленарному засіданні пріоритет буде надаватись тезам, що супроводжуються мультимедійними презентаціями.

Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих робіт залежно від їх актуальності та наукового рівня, а також право відхилення матеріалів, які не відповідають напрямку конференції та/або вимогам щодо їх оформлення.

 За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальні автор і науковий керівник.

 Тези виступів разом із заявкою на участь у роботі конференції слід направляти до 22 жовтня 2016 року (включно) на електронну пошту організаційного комітету: conf.crim2016@gmail.com

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн.

Кошти перераховуються на картку Приватбанку: 6762 4660 0440 3745 (одержувач – Автухов Костянтин Анатолійович, призначення платежу – оплата оргвнеску, ПІБ автора тез).

Кошти перераховуються винятково після підтвердження факту прийняття матеріалів до опублікування (протягом доби після підтвердження).

Після сплати організаційного внеску необхідно надіслати на електронну адресу (conf.crim2016@gmail.com) відскановану або електронну квитанцію.

  Контакти:

+38 (057) 704-92-62 – кафедра кримінології та кримінально-виконавчого-права

+38 (050) 826-60-16 – Костянтин Автухов

(відповідальний секретар)

E-mail: conf.crim2016@gmail.com

Поштова адреса:

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі конференції за темою:

«ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ»

4 листопада 2016 року, м. Харків

Прізвище ___________________________________

Ім’я ________________________________________

По-батькові__________________________________

Організація__________________________________

 

Контактні дані:

Поштова адреса (відділення кур’єрської служби)

Моб. тел.____________________________________

Електронна адреса___________________________

Тема доповіді, повідомлення__________________

_____________________________________________

Форма участі:

 

1. Слухач    
2. Доповідач    
3. Тільки публікація    

Зразок оформлення тез виступів:

   

Іванов В. І., студент 1 курсу, 1 групи, Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

м. Харків

  Петров С. П., учень міського юридичного ліцею Дніпропетровської міської ради,

м. Дніпро

ТЕМА ВИСТУПУ: «СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЗЛОЧИННОСТІ»  

          Виклад основного матеріалу … Так, вчинення одного, часом незначного, злочину при складній криміногенній обстановці може перерости в масові заворушення, у ході яких можливі й інші злочини, що посягають на життя і здоров’я людей, суспільну безпеку, власність і т.д. [1, c. 48-49].

Література: (без повторів)

 1. Коцур В. П. Україна : історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.
 2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 262–268.

Прізвище та підпис наукового керівника -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська студентська наукова конференція

 

«ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ»