Інститут управління і права (м. Київ)

Ткаченко Юрій ВолодимировичДИРЕКТОР

Юрій Володимирович Ткаченко 

Народився в 1966 р. у м. Ічня Чернігівської області.

1993 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського.

Кандидат економічних наук, доцент. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою».

1994-2000 рр. − помічник ректора із загальних питань науки Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців підприємств автосільгоспмашинобудування Мінмашпрому України.

2000-2003 рр. − помічник ректора із загальних питань науки Академії економіки і права.

2003-2005 рр. − проректор з науково-дослідної роботи Державного інституту підготовки кадрів.

2005-2014 рр. − ректор  Державного інституту підготовки кадрів.

З листопада 2014 р. − директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Має 45 наукових робіт. Є співавтором 4 колективних монографій, 3 навчальних посібників у галузі економіки, а також власного навчального посібника.

Про інститут

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – навчальний заклад,  який близько 50 років на високому освітньому та науково-методичному рівні виконує послуги в усіх регіонах України.

Інститут почав свою діяльність у 1967 році як інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів хімічного, нафтового та важкого машинобудування. У 2002 році Наказом Міністерства промислової політики інститут перейменовано у Державний інститут підготовки кадрів. Рішенням Кабінету Міністрів України та Наказом Міністерства освіти і науки України у 2014 році його реорганізовано в Інститут управління і права шляхом приєднання до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого як відокремлений структурний підрозділ.

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014 року Міністерство освіти і науки України акредитувало освітні послуги із підготовки бакалаврів з напрямів: «Фінанси і кредит», ліцензійний обсяг складає 25 осіб денної форми навчання, термін навчання – 4 роки та 25 осіб заочної форми навчання, термін навчання – 4 роки 6 місяців; «Менеджмент», ліцензійний обсяг складає 25 осіб денної форми навчання, термін навчання – 4 роки та 30 осіб заочної форми навчання, термін навчання – 4 роки 6 місяців. Також отримана ліцензія на спеціальність «Правознавство» за магістерською програмою. Ліцензійний обсяг складає 50 осіб денної форми навчання, термін навчання — 1 рік 6 місяців та 50 осіб заочної форми навчання, термін навчання — 2 роки.

Інститут ліцензовано за напрямом діяльності – підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель.

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має кімнати тимчасового проживання для студентів, комп’ютерні класи, бібліотеку, фонд якої складає понад 6000 примірників, читальний та актовий зали. У навчальному корпусі працює безкоштовний Інтернет.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2016 року № 162-А  «Про проведення акредитаційної експертизи» публікуються Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент» у Інституті управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 21 жовтня 2016 року.

Висновки за результатами акредитаційної експертизи за спецальністю 8.03040101 “Правознавство” в Інституті управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 21.06.2017.

Сертифікат про акредитацію за спецальністю 8.03040101 “Правознавство” в Інституті управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 03.07.2017.

Адреса Інституту:

м. Київ, вул. Металістів, 17 (10 хв. від метро Шулявська)

телефон: (044) 457-85-38, (044) 401-07-70, (044) 401-04-90;

сайт: http://kiup.nlu.edu.ua

e-mail: kiup@nlu.edu.ua