Факультет публічного права та адміністрування

Декан

Ігор Володимирович Борисенко 

Народився 17 серпня 1968 р. у м. Харкові.

1995 р. закінчив слідчо-криміналістичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

1998 р. – асистент кафедри криміналістики. Кандидат юридичних наук з 1999 р., доцент кафедри криміналістики з 2005 р.

З 2004 р. заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України, а з 2014 р.  –  декан факультету.

І.В. Борисенко – автор понад 30 наукових праць, співавтор науково-практичного видання для слідчих дізнавачів «Настільна книга слідчого», співавтор науково-практичного посібника «Керівництво з розслідування злочинів».

Нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації.

Факультет створено на підставі угоди між Пенсійним фондом України та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого у березні 2001 року. Метою цієї угоди є забезпечення умов для встановлення регулярних контактів і співробітництва в галузі підготовки фахівців із питань пенсійного забезпечення та пенсійного страхування та використання їх для роботи в системі Пенсійного фонду.

Пріоритетним напрямом співробітництва є розробка та застосування в навчальному процесі сучасних методів підготовки спеціалістів у галузі права.

Першим деканом факультету (з 2001 по 2014 рік) став М.М. Тищенко, доктор юридичних наук, профессор кафедри  адміністративного права.

Факультет здійснює підготовку фахівців для системи Пенсійного фонду України за кошти державного бюджету та на контрактній основі на замовлення підприємств, установ та інших суб’єктів.

Поряд із предметами, передбаченими загальним навчальним планом, студенти поглиблено вивчають дисципліни, пов’язані з пенсійним забезпеченням та соціальним захистом громадян. Спеціалізація на факультеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» складається з таких навчальних дисциплін: «Практикум з пенсійного забезпечення», «Організація роботи в органах Пенсійного фонду України», «Пенсійне забезпечення на пільгових умовах», «Міжнародне приватне право», «Кримінологія», «Міжнародні соціальні стандарти», «Цивільний захист та охорона праці в галузі», «Адміністративне судочинство», «Право Європейського Союзу», «Кримінально-виконавче право», «Європейська конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод та юридична практика», «Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності».

Нині на факультеті навчається 461 студент. Вони успішно продовжують добрі традиції факультету. Значна кількість з них за результатами складання сесій отримають підвищену стипендію. За значні успіхи у навчанні, науковій та громадській діяльності окремі студенти факультету одержують іменні стипендії.

Студенти факультету активно займаються  науковими дослідженнями, беруть участь у роботі наукових гуртків, науково-практичних конференціях, які проводяться в Університеті, в інших містах України та за її межами.

Студентське самоврядування факультету проводить численні спортивні змагання, за його підтримки між курсами факультету організовуються змагання з футболу, волейболу, шахів, забезпечується активна участь у таких загально-університетських змаганнях, як Кубок Ректора з футболу, Кубок чотирьох з футболу, «Козацькі розваги», чемпіонати з настільного тенісу та шахів.

Важливим напрямом діяльності студентського самоврядування є підтримка дітей, що залишилися без батьківського піклування. Так, постійно проводяться поїздки студентів факультету в дитячі будинки, де вони разом із дітьми організовують вистави та спортивні змагання.

За час існування факультету підготовлено понад 1000 висококваліфікованих фахівців. Випускники факультету підтвердили свідомий вибір своєї майбутньої професії не лише високими показниками в навчанні, а й результатами складання державних іспитів та успішно працюють в органах Пенсійного фонду України.

У рідному Університеті плідно працюють і випускники факультету, які продовжили  навчання в аспірантурі, успішно захистили кандидатські дисертації та виховують нові покоління високопрофесійних фахівців-юристів.

Злагоджену діяльність  факультету, документообіг і виконання поточної технічної роботи забезпечують диспетчер – Світлана  Іванівна Рябухіна  та секретар-друкарка – Тетяна Володимирівна Фісун.

Контакти: м. Харків, вул. Динамівська, 4

Тел. (057) 704-90-58, (057) 702-11-97.

Електронна адреса – fpension_fond@nulau.edu.ua