Студентське самоврядування

Сайт Студентського самоврядування

Положення про студентське самоврядування

Відповідно до чинного Положення про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 жовтня на кожному з факультетів (інститутів) відбулись вибори представників зі студентства в органи студентського самоврядування. Як цього вимагає Закон України «Про вищу освіту», шляхом прямих, таємних виборів, в яких взяла участь більшість студентів нашого Університету, були обрані члени Студентського Сенату та студентських рад факультетів (інститутів).

Згідно з Положенням про студентське самоврядування, Сенат − це вищий колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування, який очолює систему самоврядування Університету.

10 жовтня відбулося перше засідання новообраного Сенату. Головуючим на засіданні був голова ЦВК студентів Гладких Богдан Васильович.

Першим на порядку денному було питання про обрання Голови Сенату. Свою кандидатуру представив студент господарсько-правового факультету Олійник Антон. Кандидат виступив з передвиборчою промовою до членів Сенату. Після цього його кандидатура була включене до бюлетеню для прямого, таємного голосування. За підрахунками голосів Олійник Антон був обраний Головою Студентського Сенату Університету.

Також в результаті голосування були обрані такі посадові особи Сенату:

Заступник Голови Сенату з культурно-масового напрямку та благодійної діяльності – Чижик К. М.;

Заступник Голови Сенату з спортивного напрямку – Комаревич М. І.;

Заступник Голови Сенату з питань гуртожитків – Лесніца В. Ю.;

Секретар Сенату – Семенюк Т. В.;

Куратор з питань освіти і науки – Тверезовська К. С.;

Куратор культурно-масового напрямку – Черкашина Г. В.;

Куратор спортивного напрямку – Соларьова Д. В.;

Куратор з питань гуртожитків – Пономаренко О.О.

Студентський Сенат Університету здійснює наступні повноваження:

–        проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;

–        спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

–        сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, співпрацює з ними;

–        встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та інших країн;

–        погоджує призначення проректорів Університету з навчально-виховної роботи;

–        координує діяльність органів студентського самоврядування на рівні факультету (інституту), гуртожитку;

–        інформує студентів Університету про свою діяльність;

–        приймає рішення щодо проведення студентських акцій (в тому числі акцій протесту), заходів та програм;

–        організовує та проводить науково-практичні конференцій, практикуми, диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;

–        займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;

–        формує напрямки Сенату за відповідними напрямками діяльності;

–        розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;

–        здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних ресурсів студентського самоврядування;

–        допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, залучає їх до активної участі у діяльності Університету;

–        може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, що приймається на засіданні Сенату.

Контактна інформація:

studrada.nlu.edu.uastudents.parliament.nlu@ukr.net,   http://vk.com/nulau_students_parliament