Студентське наукове товариство

Cтудентське наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення студентів і молодих науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.Студентське наукове товариство Університету (СНТ) створено з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи студентів всіх форм навчання. Воно функціонує як незалежне утворення, чия діяльність координується проректором з наукової роботи.

Студентське наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основною метою діяльності Студентського наукового товариства є: створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі  у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в університеті та інших спільних інтересів.

Для досягнення поставленої мети Студентське наукове товариство ставить перед собою такі завдання:

– приріст і популяризація наукового знання;

– створення умов для реалізації прав усіх членів Студентського наукового товариства;

– залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів;

– пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності;

– реалізація грантових проектів;

– стимулювання створення творчих колективів у процесі реалізації науково-дослідних інтересів у галузі права;

– організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– забезпечення інформаційної підтримки членів Студентського наукового товариства стосовно наукових і науково-дослідних заходів у галузі права;

– участь у міжнародних, загальноукраїнських, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо.

Очолює Студентське наукове товариство спеціаліст відділу наукових досліджень, кандидат юридичних наук Штефан Вікторія (тел. 704-92-07).

Секретар Студентського наукового товариства – студентка господарсько-правового факультету 4 курсу 7 групи Таряник Ірина  (тел. 0974951998).

Відповідальний за організацію участі членів товариства у наукових та навчальних заходах – студент 2 курсу 1 групи  Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Миславський Інокентій (тел. 0675747229).

До складу Ради Студентського наукового товариства входять:

– Модератор гуртка з теорії держави та права – ассистент кафедри теорії держави та права Трихліб Крістіна Олексіївна;

–  Cтароста гуртка з конституційного права –Білоус Костянтин Віталійович;

–  Староста гуртка з цивільного права – Водолаженко Євгеній Ігорович;

–  Староста гуртка з історії держави та права – Андрєєв Тит Петрович;

–  Староста гуртка з міжнародного права – Кущ Олександр Миколайович;

– Член Ради – Кононенко Єгор Данилович, студент Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України;

– Член Ради – Болдова Світлана Сергіївна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України;

Прийом у члени Студентського наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до однієї з робочих груп товариства або до Ради Студентського наукового товариства.

Якщо ви любите плідну та цікаву інтелектуальну працю, чекаємо вас у наукових гуртках Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Контактна інформація: тел. 0682101087.

План заходів на 2016-2017 рр.

План проведення наукових заходів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2012-2013 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2013-2014 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2014-2015 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2015-2016 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2016-2017 рр.