Студентське наукове товариство

Cтудентське наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення студентів і молодих науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.Студентське наукове товариство Університету (СНТ) створено з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи студентів всіх форм навчання. Воно функціонує як незалежне утворення, чия діяльність координується проректором з наукової роботи.

Студентське наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основною метою діяльності Студентського наукового товариства є: створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі  у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в університеті та інших спільних інтересів.

Для досягнення поставленої мети Студентське наукове товариство ставить перед собою такі завдання:

– приріст і популяризація наукового знання;

– створення умов для реалізації прав усіх членів Студентського наукового товариства;

– залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній діяльності студентів;

– пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності;

– реалізація грантових проектів;

– стимулювання створення творчих колективів у процесі реалізації науково-дослідних інтересів у галузі права;

– організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– забезпечення інформаційної підтримки членів Студентського наукового товариства стосовно наукових і науково-дослідних заходів у галузі права;

– участь у міжнародних, загальноукраїнських, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо.

Очолює Студентське наукове товариство заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, член Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Білінський Дмитро Олександрович.

Таряник

Секретар Студентського наукового товариства – студентка господарсько-правового факультету 3 курсу 7 групи Таряник Ірина Сергіївна (тел. 0974951998).

Миславський

Відповідальний за організацію участі членів товариства у наукових та навчальних заходах – студент 1 курсу 1 групи  Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Миславський Інокентій Володимирович (тел. 0675747229).

До складу Ради Студентського наукового товариства входять:

– Модератор гуртка з теорії держави та права – ассистент кафедри теорії держави та права Трихліб Крістіна Олексіївна;

–  Cтароста гуртка з конституційного права –Білоус Костянтин Віталійович;

–  Староста гуртка з цивільного права – Водолаженко Євгеній Ігорович;

–  Староста гуртка з історії держави та права – Андрєєв Тит Петрович;

–  Староста гуртка з міжнародного права – Кущ Олександр Миколайович;

– Член Ради – Кононенко Єгор Данилович, студент Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України;

– Член Ради – Болдова Світлана Сергіївна, студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України;

Прийом у члени Студентського наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до однієї з робочих груп товариства або до Ради Студентського наукового товариства.

Якщо ви любите плідну та цікаву інтелектуальну працю, чекаємо вас у наукових гуртках Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Контактна інформація: тел. 0682101087.

План заходів на 2016-2017 рр.

План проведення наукових заходів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2012-2013 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2013-2014 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2014-2015 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2015-2016 рр.

Звіт діяльності Студентського наукового товариства за 2016-2017 рр.