Спільні магістерські програми

У 2014 та 2015 рр. між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Університетом Миколаса Ромеріса було досягнуто домовленості та підписано угоди про запровадження спільних магістерських програм «Міжнародне право» та «Європейське та міжнародне підприємницьке право».

Спільні магістерські програми реалізуються на засадах взаємного визнання та зарахування результатів навчання за узгодженими навчальними планами, відповідно до стандартів ступеневої академічної мобільності Європейського освітнього простору та в межах національного законодавства України та Литви. Сьогодні понад 70 студентів  здобувають магістерські ступені на юридичному факультеті Університета Миколаса Ромеріса (другий рік навчання) та господарсько-правовому факультеті нашого Університету (перший рік навчання).

Мета програм: підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері захисту прав та інтересів держав, міжнародних організацій, корпорацій та приватних осіб на міжнародній арені.

Результат навчання: Студенти, які успішно виконають вимоги магістерської програми, отримають дипломи: магістра права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та   магістра міжнародного права або магістра європейського та міжнародного підприємницького права Університету Миколаса  Ромеріса.

Період навчання – два роки, перший рік студенти навчаються  в НЮУ імені Ярослава Мудрого (м. Харків), другий рік – в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва). Форма навчання – денна. Мова програми – англійська.

Вимоги до вступників:

- Диплом бакалавра за спеціальністю «Право»;

- Володіння англійською мовою на рівні B2 (upper-intermediate), підтведжене міжнародними сертифікатами або  результатами тестування в одному з партнерських університетів за вибором абітурієнта (тестування проводиться безкоштовно).

Порядок вступу:

1) реєстрація на офіційному сайті Університету/ заповнення анкети;

2) подача документів та вступ до магістратури господарсько-правового факультету Університету (з вказівкою «на спільну магістерську програму “Inernational Law” / “European and international Business Law) у порядку, визначеному Правилами прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2016 р. ;

Плата за навчання: 

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого вартість навчання за спільними магістерськими програмами – 31 904 грн.

Плата за навчання в Університеті Миколаса Ромеріса – 2240 EUR.

Щорічно Урядом Литовської республіки проводиться конкурс стипендій для іноземних студентів, що навчаються за магістрськими програмами у литовських вищих навчальних закладах. У 2015-2016 навчальному році одинадцяти студентам Університету, які здобувають освіту за спільною магістерською програмою «Міжнародне право», було присуджено щомісячну урядову стипендію у розмірі 380 EUR.

Навчальні дисциплін:

За спільними магістерськими програмами викладаються такі навчальні курси:

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

(1-й та 2-й семестри)

Diplomacy and Consular Law

Law of International Organizations

International Treatments Law

International Criminal Law

European and International Environmental Law

Advanced Studies of EU Law

International Copyrights Law

International Commercial Transactions Law

International Trade and Investment Law

Traineeship

Університет Миколаса Ромеріса

(3-й семестр)

European and International Corporate Law

International Tax Law

Maritime Law

International Banking Law

European and International Labour Law

European and International Insolvency Law

European and International Competition Law

International Commercial Litigation

International Refugee Law

International Humanitarian Law

Dispute Settlement in Private Internetional Law

International Protection of Human Rights

Foreign Policy and External Relations of EU

International Industrial Property Law

4-й семестр: підготовка та захист магістерської роботи