«Підготовка до ТЗНПК (тест загальної навчальної правничої компетентності)»

Програма «Підготовка до ТЗНПК (тест загальної навчальної правничої компетентності)» впроваджується у зв’язку з введенням нового для вітчизняної системи відбору студентів тесту на навчання в магістратурі за спеціальністю 081 «Право», а саме – тесту загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК).

Навчання за даною програмою сприяє підвищенню рівня розумової діяльності в аспекті здійснення інтелектуальних аналітичних операцій шляхом засвоєння визначальних положень різних типів структурування різнорідних предметів (текстів) за певними логічними правилами та практичного застосування цих знань в режимі тестового тренінгу.

Програма «Підготовка до ТЗНПК» розроблена для студентів 1-4 курсів бакалаврату, а також для всіх, хто готується до тесту загальної навчальної правничої компетентності.

Предметом освітнього курсу «Підготовка до ТЗНПК» є типи алгоритмів для структурних організацій текстів з різними видами знаків.

Метою даного курсу є підвищення рівня розумової діяльності слухачів при здійсненні практичних інтелектуальних дій з логіко-структурного аналізу текстів.

Програма розрахована на 12 академічних годин і буде проводитись у формі практичних занять. По завершенні навчання слухачам програми видається сертифікат.

Організаторами і викладачами програми «Підготовка до ТЗНПК» є досвідчені викладачі кафедри логіки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Керівник програми – зав. кафедрою логіки, д. ф. н., професор О. М. Юркевич

Вартість програми – 360 грн.

Початок занять буде оголошено для кожної групи окремо.

Реєстрація студентів на програму відбувається на кафедрі логіки протягом навчального року.

 Інформацію з питань оформлення та оплати можна отримати на кафедрі логіки:

центральний корпус (вул. Пушкінська, 77), каб. 231;

тел. +38(057)704-92-69;

e-mail: logіc@nulau.edu.ua

Запрошуємо студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на навчання!