Гетьман Анатолій Павлович

Народився 18 липня 1958 р. у с.Зідьки Зміївського р-ну Харківської обл.

У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут і був зарахований стажистом-дослідником. У 1985 р. прийнятий до аспірантури.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання діяльності обласних інспекцій республіканських комітетів по охороні навколишнього середовища та використанню природних ресурсів» (спеціальність 12.00.06). З 1986 р. по 1992 р. працює у Харківському юридичному інституті на посадах: асистента, ст. викладача, доцента кафедри екологічного права, заступника декана. У 1992 р. зараховується в докторантуру. Після закінчення докторантури у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку» (спеціальність 12.00.06). З 1995 р. працював начальником управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України, а з 1998 р. – в.о. головного вченого секретаря Національної академії правових наук України. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, в 2004 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

З 2001 р. по 2007 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи.

У 2007 р. призначено на посаду проректора з наукової роботи.

З 2011 р. – завідувач кафедри екологічного права.

Член редколегії журналів: «Проблеми законності»; «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення»; «Екологічний вісник України»; Вісник НЮАУ імені Я.Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, соціологія, політологія; Вісник НЮАУ імені Я.Мудрого. Серія: Економ. теорія і право; «Судово-медична експертиза»; електронний збірник НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» «Теорія і практика правознавства», науково-практичного журналу «Юрист України».

Автор більше 200 наукових праць. Серед них – 10 монографій, 17 підручників та навчальних посібників, 19 коментарів до чинного законодавства, зокрема:  «Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве» (1994 р.); «Вступ до теорії еколого-процесуального права України» (1998); «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (у співавторстві, 2004); «Правова система України: історія, стан та перспектива: у 5-х томах. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» / За ред. Ю.С. Шемшученка (у співавторстві) на українській, російській, англійській мовах (2008, 2011, 2012); «Правове виховання в сучасній Україні»: монографія / За ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана (у співавторстві, 2010); «Договір як універсальна правова конструкція»: монографія / За ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової (у співавторстві, 2012); «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрямки вдосконалення»: монографія / За ред. А.П. Гетьмана, В.Ю. Уркевича (у співавторстві, 2012); «Правова доктрина України: у 5-ти томах. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» / За ред. Ю.С. Шемшученка (у співавторстві, 2013); «Правовые проблемы экологической политики Европейского союза и Украины» (у співавторстві, 2014); «Екологічне право України. Загальна частина» (у співавт., 1995), «Екологічне право України. Особлива частина» (у співавт., 1996), «Екологічне право України: Підручник» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (у співавт., 2002, 2004, 2007), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2006), «Екологічне право України» (у співавт., 2005, 2009), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2007), науково-практичний коментар Лісового кодексу України (2009), «Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення» (у співавт., 2010), «Словник юридичних термінів екологічного законодавства України» (у співавт., 2010), науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (у співавт., 2011), науково-практичний коментар Кодексу України «Про надра» (у співав., 2012). Брав участь у розробці проектів Земельного, Водного, Лісового кодексів, Законів «Про екологічний аудит», «Про ринок земель» та ін.

Підготував 13 кандидатів юридичних наук, 1 доктора юридичних наук. З 1998 р. – член, а з 2002 р. по 2007 р. голова Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, Голова спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 2014 року Голова Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з юридичних наук.

А.П. Гетьман – «Заслужений діяч науки і техніки України (2003); лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2003; 2009); стипендіат в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) Харківської обласної державної адміністрації (2012); нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009); Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2006, 2008), Харківської міської ради (2008, 2013); відомчими нагородами: «Почесним знаком – пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2001); відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2005, 2010); почесною відзнакою Міністерства закордонних справ України ІІІ ступеня (2008); відзнакою Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2010); Почесним знаком Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації (2011); відзнакою МАРТІС «Золота Фортуна» (2011); цінним подарунком Служби безпеки України (2011); Почесним званням Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2013); лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012); нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2013).