28 листопада відбудеться Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів: «Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні»

кафедра економічної теорії

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

28 листопада 2017 року планує проведення

Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів

на тему:

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні»

Запрошуємо до участі викладачів, аспірантів та студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також інших ВНЗ м. Харкова.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Регламент виступів: доповіді – до 10 хвилин; дебати під час обговорення – до 5 хвилин.

За результатами конференції планується видання збірника тез наукових доповідей.Для участі в роботі конференції необхідно до 23 жовтня 2017 року надати на кафедру економічної теорії (к. 224, 225 центрального корпусу):

 • паперові варіанти анкети учасника та тез доповіді (тези мають бути підписані автором та науковим керівником);
 • електронні варіанти анкети учасника та тез доповіді (у форматі .doc або .rtf – на флешці)
 • організаційний внесок.

 

Анкета учасника подається у вигляді заповненої таблиці (див. зразок):

 

П.І.Б. учасника (повністю)

Назва тез доповідей

ВНЗ, інститут (факультет), курс, група (для студентів)/ ВНЗ, кафедра, науковий ступінь,  вчене звання, посада (для аспірантів і викладачів)

Контактний телефон учасника

Електронна адреса учасника

П.І.Б. та посада наукового керівника (для студентів і аспірантів)

           

Вимоги до оформлення тез доповідей (див. зразок):

 • обсяг до 2-х стор. формату А4; усі поля 2 см, текст друкується на одній стороні аркуша;
 • шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора, другий та третій рядок – ВНЗ (установа), четвертий рядок – інститут або факультет (для викладачів і аспірантів – кафедра), п’ятий рядок – курс, група (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);
 • нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
 • нижче йде текст тез, вирівняний за шириною, відступ абзацу – 1,25 см;
 • на наступному за текстом тез рядку вказуються дані про наукового керівника (для студентів і аспірантів);
 • тези обов’язково мають бути засвідченими підписом автора та наукового керівника;
 • література за текстом тез та в кінці тез не наводиться.

Організаційний внесок – 120 грн. (вартість примірника збірника тез) сплачується при наданні анкети та тез доповідей до оргкомітету на кафедрі економічної теорії.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямам конференції та вимогам щодо їх оформлення.

 Зразок оформлення анкети учасника конференції

П.І.Б. учасника (повністю)

Назва тез доповідей

ВНЗ, інститут (факультет), курс, група (для студентів

Контактний телефон учасника

Електронна адреса учасника

П.І.Б. та посада наукового керівника

Петренко Ірина Вікторівна

Шляхи подолання тіньової економіки в Україні

НЮУ імені Ярослава Мудрого, господарсько-правовий факультет, 1 курс, 1 група

095-555-55-55

ira@mail.ua

проф. Шевченко Л. С.

Зразок оформлення тез доповіді

Петренко І.В.,

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,

господарсько-правовий факультет,

1 курс, 1 група

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Проблема тіньової економіки актуальна в усьому світі. Науковці і громадськість досліджують її шкоду, звертаючи особливу увагу на корупцію.………….

Науковий керівник: Шевченко Л.С., д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого