Нормативні документи

Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стратегія розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2016-2020 роки

План заходів реалізації Стратегії розвитку Університету на 2018 рік

Ліцензійні та акредитаційні документи

Правила прийому

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Колективний договір

Зміни і доповнення №1 до колективного договору від 05.01.2018

Положення про матеріальну допомогу працівникам

Положення про органи управління Університетом »

Нормативні акти щодо реорганізації та перейменування університету »

Постанова Кабінету Міністрів України №962 від 11.11.2015 “Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”

Указ Президента України №248/2015 від 29.04.2015 “Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого” (щодо збереження статусу національного у зв’язку з перейменуванням)

Наказ МОН України №1697 від 04.12.2013 “Про перейменування Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

Указ Президента України № 1194/2010 «Про Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» від 24.12.2010

Розпорядження Кабінету Міністрів України №2213-р “Про реорганізацію Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 08.12.2010

Указ Президента України № 485/2009 “Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 25.06.2009

Указ Президента України №457/2001 «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 21.06.2001

Указ Президента України №267/95 “Про статус Української державної юридичної академії” від 30.03.1995

Указ Президента України №1020/95 “Про присвоєння Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого” від 04.11.1995

Положення про структурні підрозділи університету »

Положення про кафедру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про Інститут підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ України

Положення про Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

Положення про факультет адвокатури

Положення про господарсько-правовий факультет

Положення про заочний факультет №1

Положення про відокремлений структурний підрозділ – Полтавський юридичний інститут

Положення про відокремлений структурний підрозділ – Полтавський юридичний коледж

Положення про відокремлений структурний підрозділ – Інститут управління і права

Положення про Наукову бібліотеку

Положення про Студентське наукове товариство

Положення про науково-методичну раду

Положення про соціально-виховну роботу зі студентами

Положення про Раду з соціально-виховної роботи

Положення про куратора академічної групи

Документи, пов’язні із організацією освітнього процесу »

Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016

Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 22.12.2017

Наказ про встановлення та затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету

Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт

Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Зміни до Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016

Положення про порядок проведення заміру залишкових знань студентів

Положення про порядок реалізації права студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на академічну мобільність

Положення про використання технологій дистанційного навчання на заочному факультеті №1

Інформація про якісні характеристики підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», за спеціальностями 7.03040101 «Правознавство», 8.03040101 «Правознавство»

Критерії оцінювання захисту звітів та матеріалів виробничої практики студентами 4 курсу денних інститутів

Каталог №1 вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня (ВНД БР) 2017-2018 н.р.

Каталог №2 вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня (ВНД МР) 2017-2018 н.р.

Зразок диплому бакалавра

Зразок диплому спеціаліста

Зразок диплому магістра

Стипендіальне забезпечення »

Фінансові та звітні документи »

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах »