Пройшло засідання круглого столу «Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади»

04-12-2015, 17:13

Організатор: кафедра екологічного права Університету.

У заході взяли участь понад 110 науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного гірничого університету, Сумського національного аграрного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та ін.

Засідання круглого столу відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який зазначив, що ще у 2005 р., коли проведено перший круглий стіл, присвячений проблемам екологічного права, була започаткована дискусія, яка отримала своє продовження у більш як 20 наукових заходах. І сьогоднішній круглий стіл − найкраще підтвердження актуальності питань, що обговорюються.

Тематика доповідей охоплює загальнотеоретичні проблеми міждисциплінарних зв’язків науки екологічного права, інтегративні зв’язки екологічного права з іншими правовими науками, особливості впровадження нових навчальних еколого-правових дисциплін, методологічні проблем еколого-правової науки.

Під час пленарного засідання виступили: завідувач кафедри цивільного і господарського права Національного гірничого університету В.І.Андрейцев − «Актуальні проблеми науки екологічного права», проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого А.П.Гетьман − «Сучасний стан та перспективи розвитку еколого-правової науки в Україні», професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.В.Костицький – «Теолого-соціологічне праворозуміння як основа визначення екологічного права», завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З.Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України В.М.Єрмоленко – «Міжгалузева природа правового інституту забезпечення якості та безпечності продуктів харчування» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.