Відбулася VII вузівська науково-практична конференція студентів «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах»

04-12-2015, 17:00

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра державного будівництва, НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрНУ, студентське наукове товариство.

Відкрив захід проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який наголосив, що за доброю традицією ця конференція проходить напередодні Дня місцевого самоврядування, у реформуванні якого беруть активну участь науковці кафедри. Особливо приємно визначати, що конференція є студентської, отже, молодь прагне висловити свої думки, взяти участь у дискусії, хоче стати частиною тих законотворчих процесів, які необхідні суспільству. «Сподіваємося, що їх думки стануть тими креативними цеглинками, які закладуть основу того, що дозволить нашій країні стати  демократичною, європейською державою», – додав він.

Із науковими повідомленнями на пленарному засіданні виступили: Х.Висоцька (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, 2 курс, 15 група) − «Забезпечення стабільності конституційного ладу шляхом децентралізації влади», К.Мірзабекова (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, 2 курс, 2 група) − «Зарубіжний досвід децентралізації. органів публічної влади», Є.Колдов (Іститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 15 група) − «Конституційно-правове регулювання імпічменту Президента України» тощо.

На конференції обговорювалися розвиток науки державного будівництва та муніципального права в Україні, теоретичні проблеми державотворення на сучасному етапі, основні напрямки здійснення державного будівництва, проблеми організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, організація підготовки і проведення виборів й референдумів, правове регулювання організаційної діяльності публічних інституцій, участь громадян у здійсненні державної влади та місцевого самоврядування.

Роботу конференції було продовжено у секціях:

загальнотеоретичні питання державного будівництва і місцевого самоврядування;

проблеми організації та діяльності органів державної влади України;

проблеми правової регламентації органів місцевого самоврядування та удосконалення роботи їх органів і посадових осіб;

конституційно-правовий інститут прав і свобод людини та громадянина в зарубіжних країнах;

конституційні моделі організації й діяльності органів публічної влади зарубіжних країн.