В Університеті пройшло засідання круглого столу «Конституційний процес в Україні: виклики та ризики сьогодення»

23-12-2015, 16:38

Організатори: кафедри конституційного права України, державного будівництва та міжнародного права Університету.

Відкрив засідання проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, який підкреслив важливість цього наукового заходу, корисність  обміну думками й поглядами та зазначив: «Відомо , що будь-які масштабні суспільні перетворення мають як палких прибічників, так і затятих супротивників. Це стосується і конституційної реформи. Для того,  щоб підвищити довіру громадян до неї, уникнути несприйняття змін до Основного закону, необхідно на етапі підготовки цих змін максимально врахувати інтереси всіх членів суспільства та зацікавлених сторін, залучити наукову громадськість до внесення пропозицій щодо конституційних змін та обговорення цих пропозицій».

Під час засідання прозвучали доповіді професора кафедри міжнародного права М.В.Буроменського – «Проблематика прав людини в контексті конституційного реформування»; завідувача кафедри державного будівництва С.Г.Серьогіної – «Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування в Україні»; професора кафедри конституційного права В.П.Колісника – «Пріоритетні напрямки конституційної реформи та перспективи їх змістовного наповнення»; доцента кафедри конституційного права України В.В.Речицького – «Перспективи модернізації кодексу конституційних суб’єктивних прав і свобод в Україні».