Відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів»

23-12-2015, 11:17

У роботі конференції взяли участь 258 представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрНУ, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба та ін.

Відкрив пленарне засідання директор Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Університету, доктор юридичних наук, професор Є.О.Алісов. Він зазначив: «Актуальність заходу зумовлена необхідністю вирішення нагальних проблем сучасного суспільства в аспекті захисту прав, свобод і законних інтересів громадянина, суспільства та держави в цілому. Важливість проведення заходів, подібних цьому, підкреслює корисність практики обміну думками та поглядами, сприяє донесенню до відома широкого загалу поглядів, думок та напрацювань науковців та практичних працівників щодо вирішення істотних проблем правового забезпечення кожного із інститутів сучасного суспільства».

Із науковими доповідями та повідомленнями на пленарному засіданні виступили: академік НАПрН України А.О.Селіванов, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Університету В.Я.Настюк, заступник начальника слідчого управління ГУНп в Харківській області А.В. Шарнін, керівник Харківського обласного ГФ ВП ОГФ України ОГП і ДК, член штабу ОГФ України, генерал-майор громадської цивільної служби Л.Л.Воробйов тощо.

Під час роботи конференції відбулася презентація та обговорення монографії начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області Ю.Г.Георгієвського «Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування».

Роботу конференції було продовжено у секціях:

− організаційно-правові засади захисту прав людини органами публічної влади;

– адміністративне право та адміністративна діяльність, фінансове право;

– кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика.

За підсумками роботи усім виступаючим видані подяки та збірники тез наукових доповідей та повідомлень.