Відбулася міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів «Економічні права і свободи людини та їх реалізація у правовій, соціальній державі»

11-12-2015, 11:00

Організатор – кафедра економічної теорії Університету.

У роботі конференції взяли участь 155 представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківської державної академії культури, Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Відкрила захід доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економічної теорії Університету Л.С. Шевченко, яка зазначила, що конференція проводится вже ввосме. Кожного разу обираються актуальні проблеми, які хвилюють науковців, виклачів, аспірантів і цікаві для студентів. На цій конференції будуть розглянуті два питання – економічні права і свободи людини та їх реалізація і побудова правової соціальної держави. «Тільки разом економисти та юристи можуть пояснити саме поняття «економічні права і свободи», лише поєднавши досвід і знання представників різних галузей, можна всебічно розглянути об’єкт та говорити про його захист», – додала вона.

Роботу конференції було продовжено у секціях:

– економічні права і свободи людини та їх реалізація в Україні;

– економічні права і свободи людини як об’єкт дослідження економіки та права;

– захист економічних прав і свобод людини у правовій, соціальній державі;

–  реалізація права на працю в україні та світі;

– реалізація права на підприємницьку діяльність в Україні;

– впровадження новітніх форм економічної діяльності в умовах становлення та розвитку правової, соціальної держави;

– захист конкуренції як складова інституціонального забезпечення права на – підприємницьку діяльність;

– напрями реформування фінансово-кредитної системи України на шляху розбудови правової, соціальної держави;

– економічна злочинність в україні та напрями її подолання з метою забезпечення умов розвитку правової, соціальної держави;

– розвиток світової економіки та місце України у світовій економічній системі, іноземний досвід розбудови правової, соціальної держави.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.