2 грудня на практичному занятті з курсу «Юрист на ринку нерухомості» вступила Вікторія Петрівна Назарова

Вікторія Петрівна Назарова – директор оціночної фірми, яка працює в сфері оцінки нерухомості 20 років, має сертифікат міжнародної асоціації оцінювачів. Вона розповіла про сучасні тенденції розвитку оцінки в України. Звернула увагу на розробку нових нормативно-правових та методичних документів.

Найбільший інтерес у слухачів привернули питання практичного застосування оцінки в сучасних умовах, причини конфліктів та суперечностей, що виникають при укладання договорів з проведення оцінки. Вікторія Петрівна розповіла про власний досвід оцінювання об’єктів нерухомості, відповідно яких будуть розглянуті справи в міжнародних судах.