Кафедра фізичного виховання №3

Кафедра фізичного виховання №3 була заснована у жовтні 2010 року внаслідок реорганізації кафедри фізичного виховання №1.

Зараз на кафедрі працюють 5 викладачів: Баламутова Наталія Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент; Коломійцева Ольга Едуардівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Галушкін Андрій Вікторович, старший викладач;  Брусник Володимир Володимирович, старший викладач, Чумаков Олег Вікторович, старший викладач.

Кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР з плавання Баламутова Наталія Михайлівна.

Навчальна дисципліна «Фізична культура» на кафедрі викладається у студентів 1 курсу  Слідчо-криміналістичного інституту; Міжнародно-правового факультету та факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України.

Для студентів університету  на кафедрі працює спортивно-оздоровчі секцій (оздоровче плавання, атлетична гімнастика, каланетика), в яких студенти займаються поза навчальним часом за розкладом роботи відповідної спортивної секції.

За останні роки оновлені навчальні програми, робочі плани та плани роботи спортивних і оздоровчих секцій. Видано навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (відповідно до вимог ECTS) для студентів 1-3 курсів»,  навчально-методичний посібник «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради)» та навчально електронний інформаційний комплекс з фізичного виховання.

Наукова діяльність кафедри »

Наукова робота кафедри проводиться в рамках кафедральної науково-дослідної теми на 2016-2020 рр.: «Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентів у процесі набуття юридичної освіти в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір». Мета НДР викладачів полягає у проведенні наукових досліджень з метою підвищення якості підготовки майбутніх юристів.

Результати наукових досліджень кафедри містяться в серіях наукових статей, які опубліковані у провідних періодичних виданнях: науково-методичному журналі «Теорія і практика фізичного виховання» (Донецьк); наукових збірниках: «Вища освіта України» (Київ), «Здоровье и образование в ХХІ Веке» (Москва), «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» (Київ), «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» (Харків), «Слобожанський науково-спортивний вісник» (Харків), «Педагогіка і психологія» (Харків), «вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка» (Чернігів).

 

 

Інформація про консультації »

 

ПІБ Дні тижня час Місце проведення
1. Баламутова Н.М. Понеділок-п`ятниця

П`ятниця

Субота

8:00-9:20

09:35-10:55

14:50-16:10

Сортивний зал
2. Коломійцева О.Е. Середа 11:40-13:00 Спортивний зал
3.  Брусник В.В. Вівторок 13:00-14:00 Спортивний зал

Контакти кафедри: м. Харків,  вул.Динамівська, 4; аудиторія 403; конт.тел.: 704-90-71;

електронна адреса: fizkaf@mail.ru.