Кафедра теорії держави і права

Кафедра теорії держави і права була створена в 1930 р. В цей час під керівництвом проф. К.О. Берновського виокремлюється група вчених, які займалися виключно дослідженням проблем теорії держави і права.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені: професори К.О. Берновський, В.І. Сливицький, П.О. Недбайло, П.Т. Полежай, В.В. Копейчиков, В.М. Горшеньов, Г.О. Борисов, М.А. Придворов, В.Д. Ткаченко, М.В. Цвік.

Кафедру очолювали: проф. К.О. Берновський (1930–1937); проф. В.І. Сливицький (1937–1955); д-р. юрид. наук, проф. С.Л. Фукс завідував об’єднаними кафедрами теорії та історії держави і права (1955–1963); д-р. юрид. наук, проф. А.Й. Рогожин (1964–1971); д-р. юрид. наук, проф. П.Т. Полежай (1971–1973); в.о. зав. кафедри канд. юрид. наук, доц. М.В. Цвік (1973–1974); канд. юрид. наук, доц. В.І. Тертишніков (1975–1978); д-р. юрид. наук, проф. В.М. Горшеньов (1978–1984); д-р. юрид. наук, проф. Г.О. Борисов (1984–1988); д-р. юрид. наук, проф. М.А. Придворов (1988–1993); канд. юрид. наук, проф. В.Д. Ткаченко (1993–2006). З 2006 р. кафедрою керує академік, президент Національної академії правових наук України, проф. О.В. Петришин.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія вчень про державу і право», «Порівняльне правознавство» та «Юридична деонтологія» для студентів всіх форм навчання.

Викладачі кафедри »

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Вчений ступінь,

звання

Тема докторської, кандидатської дисертації,

рік захисту

 1 Петришин Олександр Віталійович професор,

доктор юридичних наук

Правовий режим державної служби: питання загальної теорії, 1999
 2 Дашковська Олена Ростиславівна професор,
доктор юридичних наук
Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз, 2008
 3 Демиденко Григорій Григорович професор,

доктор історичних наук

Жизнь и деятельность соратников В.И. Ленина в советской историографии, 1988
4 Зінченко Олена Володимирівна доцент,
доктор історичних наук
Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905-1917 рр.), 2009
 5 Погребняк Станіслав Петрович професор,

доктор юридичних наук

Основоположні принципи права, 2009
 6 Процюк Ігор Валерійович професор,

доктор юридичних наук

Поділ влади в умовах різних форм правління, 2013
 7 Гетьман Євген Анатолійович доцент,

доктор юридичних наук

Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, 2015
 8 Авраменко Людмила Вікторівна доцент,

кандидат юридичних наук

Наступність і запозичення в праві (загальнотеоретичні аспекти), 2001
 9 Бенедик Іван Васильович доцент,

кандидат юридичних наук

Стадии в юридическом процессе: общетеоретические исследование, 1987
 10 Биля-Сабадаш Ірина Олександрівна доцент,
кандидат юридичних наук
Теоретичні основи використання нормотворчої техніки, 2004
 11 Богачова Людмила Леонідівна доцент,

кандидат юридичних наук

Нормативні акти правоохоронних органів, 1990
 12 Вовк Дмитро Олександрович доцент,
кандидат юридичних наук
Право і релігія, 2008
 13 Вороніна Марина Анатоліївна доцент,

кандидат юридичних наук

Правова форма економічних відносин: структура, функції, відповідність, 1994
 14 Лук’янов Дмитро Васильович доцент,

кандидат юридичних наук

Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії), 2002
 15 Окладна Марина Георгіївна доцент,

кандидат юридичних наук

Діяльність КПУ по підготовці і вихованню науково-педагогічних кадрів вищої освіти в період між ХХIV – ХХV з’їздами КПРС. 1984
 16 Олейников Сергій Миколайович доцент,

кандидат юридичних наук

Загальнотеоретичні проблеми юридичної процесуальної форми, 1987
 17 Прийма Сергій Васильович доцент,
кандидат юридичних наук
Принципи тлумачення норм права, 2011
 18 Пушняк Олексій Віталійович доцент,
кандидат юридичних наук
Категорія «час» у правовому вимірі, 2006
 19 Смородинський Віктор Семенович доцент,

кандидат юридичних наук

Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми), 2002
 20 Уварова Олена Олександрівна доцент,

кандидат юридичних наук

Роль принципів права у процесі правозастосування, 2009
 21 Хаустова Марина Геннадіївна доцент,
кандидат юридичних наук
Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні, 2006
 22 Буряковська Катерина Олександрівна асистент,

кандидат юридичних наук

Розумність у правовому регулюванні: вимоги до нормотворчості та правозастосування, 2015
 23 Матат Юрій Ігорович асистент,
кандидат юридичних наук
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці, 2013
 24 Протасова Вікторія Євгеніївна асистент,
кандидат юридичних наук
Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди, 2008
 25 Размєтаєва Юлія Сергіївна асистент,
кандидат юридичних наук
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства, 2009
 26 Семеніхін Ігор Вікторович асистент,
кандидат юридичних наук
Правова доктрина в системі юридичної науки та практики, 2012
 27 Сидоренко Ольга Олександрівна асистент,
кандидат юридичних наук
Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди, 2012
 28 Соколова Ірина Олександрівна асистент,
кандидат юридичних наук
Правовий режим: поняття, особливості, різновиди, 2011
 29 Трихліб Крістіна Олексіївна асистент,
кандидат юридичних наук
Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології, 2014
 30 Черкас Марина Євгенівна асистент,
кандидат юридичних наук
Функції правосвідомості в механізмі правового регулювання, 2009

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала серію підручників, серед яких: «Загальна теорія держави і права» за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина (2002); «Загальна теорія держави і права» за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина (2009); «Теорія держави і права» за ред. О.В. Петришина (2014), «Порівняльне правознавство» за ред. В.Д. Ткаченка (2003); «Порівняльне правознавство» за ред. О.В. Петришина (2012); «Юридична деонтологія» за ред. В.Д. Ткаченка (2006); «Юридична деонтологія» за ред. О.В. Петришина (2014), «Історія вчень про державу і право» за ред. Г.Г. Демиденка, О.В. Петришина (2008).

Колектив кафедри забезпечує систематичне оновлення навчально-методичного комплексу по всіх кафедральних дисциплінах. Зокрема, підготовлено посібник з теорії держави і права для підготовки до державних іспитів (2012), навчальний посібник з теорії держави і права у схемах і таблицях (2012), навчальний посібник з історії вчень про державу і право у таблицях і дефініціях (2012), тестові завдання з навчальної дисципліни «Історії вчень про державу і право» (2012), тести з навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» (2013), хрестоматія з порівняльного правознавства (2016), навчальний посібник з порівняльного правознавства у таблицях (2016).

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем теорії держави і права. У 2016-2020 рр. робота кафедри здійснюється за цільовою комплексною програмою «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України».

За останні роки вийшли друком численні монографії, підготовлені членами кафедри або за їх участю, зокрема: Лук’янов Д.В. «Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання)» (2006); Петришин О.В. «Морфологія культури: тезаурус» (2007); «Правова система України: історія, стан та перспективи». Т. І «Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» М.В. Цвік, О.В. Петришин, Д.В. Лук’янов, І.В. Яковюк (2008); Хаустова М.Г. «Національна правова система за умови розбудови правової демократичної державності в Україні» (2008); Погребняк С.П. «Основоположні принципи права (змістовна характеристика)» (2008); Шипілов Л.М. «Народовладдя як основа демократичної держави» (2009); Пушняк О.В. «Право і час» (2009); Вовк Д.О. «Право і релігія» (2009); Протасова В.Є. «Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди» (2009), «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення» В.С. Смородинський, С.П. Погребняк та ін. (2009); «Проблеми теорії права і конституціоналізму у праця М.В. Цвіка», О.В. Петришин, О.Р. Дашковська, С.П. Погребняк та ін. (2010), Петришин О.В. «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави» (2010); Христова Г.О. «Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами України» (2010); Петришин О.В., Яковюк І.В., Погребняк С.П., Лук’янов Д.В. «Конституція України. Науково-практичний коментар» (2011); Яковюк І.В., Погребняк С.П., Лук’янов Д.В. «Национальная правовая система Украины среди правовых семей современности // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы» (2011); Демиденко Г.Г. «Великий князь Руси Ярослав Мудрый. Научно-популярный очерк» (2011); Христова Г.О. «Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи» (2011); Вовк Д.О. «Еволюція етносу юриста в Україні (історичний і соціально-психологічний нарис)» (2011); Процюк І. В. «Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління» (2012); Гетьман Є.А. «Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види» (2012); Уварова О.О. «Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика» (2012), Демиденко Г.Г. «Ярослав Мудрий – великий князь Русі» (2013), Зінченко О.В. «Представники України в Державній Раді Російської імперії 1906-1917 років» (2013), Размєтаєва Ю.С. «Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства» (2013), Сидоренко О.О. «Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди» (2014), Соколова І.О. «Правовий режим як категорія правової науки» (2014), Черкас М.Є. «Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання» (2014), Гетьман Є.А. «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» (2014), Матат Ю.І. «Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності» (2015), Трихліб К.О. «Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології» (2015), Уварова О.О. «Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов’язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості)», (2015).

Кафедра теорії держави і права протягом усього часу свого існування брала участь у законотворчій роботі та експертизі проектів законів, інших нормативних актів, зокрема: «Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння наукових звань» (2007); «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (2007); «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (2008); «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері» (2008); «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2008, 2009); «Про нормативні правові акти» (2009); «Про внесення змін до Конституції України» (2009); «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України стосовно покращення системи допиту дитини потерпілої або свідка злочину» (2010); «Про громадську експертизу» (2011); Декларації про етичні принципи наукової діяльності (для Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД) (2011); «Про третейські суди» (2008 – 2011); «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» (2008 – 2011); «Про здійснення державних закупівель» (2011); «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2009 – 2011); «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» (2011); «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2009 – 2011); «Про місцеве самоврядування» (2011); «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (2010 – 2012), «Про правничу освіту та доступ до правничої професії» за сприяння офісу координатора ОБСЄ в України (2011), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність із Конституцією України та уніфікації положень процесуального законодавства)» (2011), «Про свободу мирних зборів» (2012), «Про державні гарантії розвитку фундаментальної та прикладної науки в Україні» (2012), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу (персональних даних)» (2013), «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (2013), «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (2013), «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (2015), проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ), (2015), проекту нової редакції «Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ» (2015).

Члени кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах, зокрема, таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Держава та громадянське суспільство: правові проблеми взаємодії» (м. Туапсе, 2006); «Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Харків, 2007); «Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності» (м. Київ, 2007); «Європейський Союз та гендерні перетворення» (м. Брюссель, 2008); «Політика і право: проблеми інтеграції і шляхи їх вирішення» (м Москва, 2008; м. Новосибірськ, 2009 р.); «Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі» (м. Харків, 2008); «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті європейської інтеграції» м. (Харків, 2009); «Вища освіта для XXI століття» (м. Москва, 2009 р.); «Політична наука і політичні процеси в Російській Федерації і Нових Незалежних Державах пострадянської Євразії» (м. Москва, 2009); «Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності та демократичного розвитку» (м. Харків, 2010); «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики» (м. Харків, 2010); «Правова система України: проблеми і тенденції розвитку» (м. Харків, 2010); «Схід-Захід: політика Європейського Союзу щодо країн-сусідів» (м. Берлін, 2010); щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» (Харків, 2008, 2009, 2010); «Актуальні питання теорії і практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Запоріжжя, 2011); «Формування європейського правового простору: історія і сучасність» (м. Харків, 2011). «Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір» (м. Харків, 2011); «Проблеми застосування практики Європейського Суду з прав людини в правовій системі України» (м. Київ, 2011 р.); «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 2011); «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» (м. Львів, 2010, 2011);  «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» (м. Харків, 2011); «Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації» (м. Харків, 2011); «Роль юридичної освіти у суспільстві, керованому верховенством права: завдання для України» (м. Львів, 2011); «Гарантування прав і свобод людини і громадянина у практиці органів конституційної юрисдикції» (м. Харків, 2011); «Проблемы государственно-правового развития Украины и России в условиях глобализации» (м. Москва, 2011); «Особистість. Суспільство. Право» (присвячена 10-річчю Полтавського юридичного інституту) (м. Полтава, 2012); «Програма «Східне партнерство» як правова платформа співпраці України і ЄС» (м. Харків, 2012); «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» (м. Одеса, 2012), «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Фундаментальні проблеми теорії демократії(м. Полтава, 2014), IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», (м. Острог, 2015), Х Міжнародна науково-практична конференція «Вивчення і впровадження в Україні міжнародного досвіду удосконалення діяльності органів влади», (м. Полтава, 2015 р.).

Викладачі кафедри також беруть участь у зарубіжних конференціях, зокрема, «Ключови въпроси в съвременната наука – 2015» (г. София. Болгария, 2015), «II Forum of young lawyers of Central and East Europe» (Wroclaw, Poland, 2015), «Gender, Sexuality and Reproduction in Central and Eastern Europe: Religious Actors and Secular Norms in Contentious Politics» (Tartu, Estonia, 2015), «Challenges and Opportunities: Religious Freedom Development in the Sphere of Law» (Armenia, Yerevan, 2015), «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, Словацька Республіка, 2015), «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия», (г. Ярославль, Российская Федерация, 2015), Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза » (г. Кишинев, Республика Молдова, 2015 года), «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, Словацька Республіка, 2015 р.), «Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт» (г. Новосибирск, Российская Федерация, 2015), «Интеграция Молдовы и Украины в Европейский Союз: правовой аспект», (г. Кишинев, Республика Молдова, 2015 г.), «Mapping obstacles, remedies and good practices for women’s access to justice»: Working meeting of national researchers (Strasburg, 2015), Towards guaranteeing equal access of women to justice» (Bern, 2015), «Improving Women’s Access to Justice» (Kvareli, Georgia, 2015) та багатьох інших.

Результати наукових досліджень кафедри містяться у серіях наукових статей, опублікованих у провідних періодичних виданнях: «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Центральної виборчої комісії», «Проблеми філософії права», «Вісник Академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць», «Проблеми законності», «Право України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Проблеми правознавства», «Держава і право» та ін.

Науковий гурток »

Науковий гурток з теорії держави і права розпочав свою роботу у вересні 2006 року під керівництвом доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедрою теорії держави і права, першого віце-президента НАПрН України Петришина Олександра Віталійовича. Модератором наукового гуртка є асистент кафедри теорії держави і права Трихліб К.О.

Науковий гурток з теорії держави і права має на меті формування у студентів сучасного правового мислення, засвоєння стрижневих правових цінностей, вивчення класичних та сучасних загальнотеоретичних робіт. Студенти мають поглибити своє розуміння зв’язку теорії держави і права з іншими юридичними науками, а також отримати навички застосування фундаментальних знань в сфері юридичної практики.

Оскільки здебільшого учасниками роботи гуртка щороку стають студенти першого курсу, на керівництво гуртка покладається відповідальне завдання формування у студентів-першокурсників навичок публічних виступів, вміння вірно формулювати і виражати власну думку, орієнтуватися в науковій літературі тощо.

Засідання наукового гуртка відбуваються у першу і другу п’яницю кожного місяця. Загальна кількість студентів, які відвідують гурток – 20 осіб.

Учасники гуртка беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях та щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Їх наукові праці отримують дипломи 1-го , 2-го та 3-го ступеня.

Про наступні засідання наукового гуртка, а також про тематику засідань ви можете дізнатись на цьому порталі та з оголошень, які розміщуються на інформаційних стендах в усіх учбових корпусах університету не пізніше, ніж за тиждень до дати засідання.

Контакти кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 38.

тел. (057) 704-92-72 (зав. лабораторією: Михайленко І. В., лаборант: Солопіхіна І. Ю.).

Електронна адреса: theory@nulau.edu.ua