Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Кафедру кримінології та кримінально-виконавчого права створено в 1966 р. На посаду завідувача кафедри був призначений кандидат юридичних наук, доцент Л.М. Сугачов.

У 1972 – 1989, 1994 – 1996 рр. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений працівник вищої школи, заслужений професор академії І.М. Даньшин; у 1989 – 1993 рр. – доктор юридичних наук, професор В.М. Трубніков; у 1996-2015 рр. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки В.В. Голіна. З 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Б.М. Головкін.

На кафедрі в різні часи працювали: д. ю. н., проф. А.Ф. Зелінський, д. ю. н., проф. В.М. Трубніков, к. ю. н., проф. З.М. Оніщук, д. ю. н., проф. О.Г. Кальман, к. ю. н., доц. А.П. Копейченко, к. ю. н., доц. Л.Є. Орел, к. ю. н., доц. В.М. Харченко, к. ю. н., доц. М.П. Черненок, к. ю. н. О.М. Подільчак, к. ю. н. А.С. Лукаш, які зробили свій внесок у формування науково-педагогічної школи.

На кафедрі працюють: 4 доктора юридичних наук, професори – Б.М. Головкін, В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.Ю. Шостко; 9 кандидатів юридичних наук, доцентів – М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд, С.Ю. Лукашевич, В.Ф. Оболенцев, Л.П. Оніка, В.В. Пивоваров, М.В. Романов, О.В. Ткачова, О.Ю. Юрченко; 1  кандидат економічних наук, доцент – І.О. Христич; 3  кандидати юридичних наук, асистенти – К.А. Автухов, Н.В. Сметаніна, О.В. Таволжанський, асистент О.В. Новіков. В аспірантурі навчаються – К.Д. Кулик, О.О. Шуміло, А.В. Білецький, В.В. Бойко, К.А. Бочарова, Д.О. Олійник.

Викладачі кафедри »

№№ Прізвище, ім’я та по батькові, посада Вчений ступінь,вчене звання Тема докторської (кандидатської) дисертації,рік захисту Кількість публікації, сфера наукових інтересів
1. Головкін   Богдан Миколайович, завідувач кафедри, професор Доктор юридичних наук Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні,
2011 рік
Більше 110 публікацій. Злочинність неповнолітніх, тяжка насильницька злочинність у сімейно-побутовій сфері, злочинність жінок, злочинність у паливно-енергетичній сфері, корислива насильницька злочинність, латентна віктимність
2. Голіна Володимир Васильович,  професор Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія та практика),
1994 рік
Більше                  250 публікацій         у сфері запобігання злочинності в Україні
3. Степанюк Анатолій  Хомич,  професор,  декан факультету  підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України Доктор юридичних наук,
професор
Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження),
2002 рік
Більше                  130 публікацій         у сфері  вивчення проблем виконання та відбування покарань
4. Шостко     Олена    Юріївна, професор Доктор  юридичних наук,
професор
Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах,
2011 рік
Більше 120 публікацій. У коло наукових інтересів входять: теорія і практика протидії організованій злочинності та корупції в Україні,  країнах Європи і США; дослідження проблем міжнародного співробітництва у цій царині; адаптація українського законодавства у сфері протидії злочинності до законодавства ЄС і РЄ; порівняльна кримінологія
5. Лисодєд Олександр Володимирович, доцент,        декан вечірнього факультету Кандидат юридичних наук,
доцент
Кримінологічні проблеми шахрайства,
1999 рік
Більше 110 публікацій у сфері кримінології, проблем виконання  покарань в Україні, правового статусу засуджених
6. Валуйська Марина  Юріївна,   доцент Кандидат юридичних наук,
доцент
Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах,
2002 рік
Більше 45 публікацій  щодо вивчення особистості злочинця і запобігання злочинів в місцях позбавлення волі
7. Лукашевич Сергій Юрійович, доцент Кандидат юридичних наук,
доцент
Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі,
2001 рік
Має 55 публікацій. Працює над теоретичними проблемами сучасного наукознавства, методології кримінології, проблемами запобігання та протидії злочинності
8. Оболенцев Валерій Федорович, доцент, заступник деректора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Кандидат юридичних наук,
доцент
Актуальні проблеми латентної злочинності,
2001 рік
Більше 55 публікацій. Досліджує системний характер фактичної злочинності
         
9. Пивоваров Володимир Володимирович,  доцент Кандидат юридичних наук,
доцент,
диплом Ph.D.
Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження,
2004 рік
Більше 40 публікацій у сфері економічної злочинності, кримінального права і кримінального процессу, правової статистики. Досліджує проблеми корпоративної злочинності
10. Романов Михайло Васильович, доцент Кандидат юридичних наук,
доцент
Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі,
2003 рік
Більше 40 публікацій щодо забезпечення прав засуджених; досліджує інститут звільнення від відбування покарань
11.  Ткачова   Олена Вікторівна, доцент Кандидат юридичних наук, доцент Виконання покарання у виді виправних і громадських робіт,
2006 рік
Біля 35 публікацій у сфері дослідження альтернативних позбавленню волі покарань в Україні
12. Христич       Інна Олександрівна, доцент Кандидат економічних наук,
доцент
Статистическое изучение движения и текучести кадров в промышленности (на материалах машиностроительных предприятий Харьковской области),
1976 рік
Більше 130 публікацій. Зараз розробляє проблеми латентності і віктимності злочинів
13. Юрченко   Ольга     Юріївна,   доцент Кандидат юридичних наук,
доцент
Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні,
2004 рік
Більше 30 публікацій у сфері віктимної поведінки потерпілих
14. Автухов Костянтин Анатолійович, асистент Кандидат юридичних наук Виконання покарання у виді арешту,
2012 рік
Більше 70 публікацій в сфері вивчення правового статусу засуджених
15. Новіков       Олег Володимирович, асистент Кандидат юридичних наук Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності,
2015 рік
Біля 35 публікацій
у сфері кримінологічних досліджень
16. Сметаніна Наталія Володимирівна, асистент Кандидат юридичних наук Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології,
2014 рік
Більше 35 публікацій у сфері теоретичної розробки поняття злочинності у сучасній кримінології і інформаційної моделі злочинності
17. Таволжанський Олексій Володимирович, асистент Кандидат юридичних наук Основні напрямки соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі,
2014 рік
Має більше 10 публікацій з проблем соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі
18. Кулик  Катерина Дмитрівна, аспірантка Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх Понад 8публікацій у сфері кримінологічних досліджень
19. Шуміло      Ольга Олексіївна, аспірантка Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами Понад 12публікацій у сфері кримінологічних досліджень

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: “Кримінологія”, “Кримінально-виконавче право”, “Правова статистика”, “Попередження злочинів”, “Попередження злочинності в місцях позбавлення волі”, “Звільнення від відбування покарання”, “Особливості діяльності особливих підрозділів кримінально-виконавчої системи”, «Організація роботи пенітенціарної служби» а також практикуму з кримінально-виконавчого права.

Кафедрою підготовлено підручники: “Кримінологія” (2003, 2009, 2014), “Кримінально-виконавче право України” (2001, 2005, 2011, 2015), “Правова статистика” (2004, 2009, 2014, 2015) та навчальні посібники «Статистичній облік і звітність в правоохоронних органах України» (2002), «Запобігання злочинності (теорія і практика)» (2007, 2011), «Звільнення від відбування покарання» (2012), «Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи» (2012), «Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань» (2012), «Документи первинного обліку» (2012).

Наукова діяльність »

Основним напрямком наукових досліджень на 2016–2020 рр. є удосконалення теорії та практики боротьби зі злочинністю, запобігання окремим видам злочинів. Затверджено цільову комплексну програму: “Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної пенітенціарної служби України”.

Членами кафедри підготовлена низка наукових праць:

Б.М. Головкін: “Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються в сімейно-побутовій сфері” (2004); “Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання” (2011); Б. М. Головкін, І. О. Христич та ін. “Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання. – монографія” (2013); В.В. Голіна: “Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження”(2004); “Судимість”(2006). Монографії у співавторстві: В.В. Голіна, Б.М. Головкін та ін. “Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження” (2007); В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич та ін. “Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання тяжкій насильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи” (2007); В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич та ін. “Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми” (2007); В.В. Голіна та ін. “Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)”; В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич та ін.  “Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні” (2012); В.В. Голіна, М.О. Маршуба “Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине” (2014);  А.Х. Степанюк “Сущность исполнения наказания” (2002), “Проблеми імплементації міжнародних норм і стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавче законодавство України та практику виконання кримінальних покарань” (2006) (в співавт.); О.Ю. Шостко “Протидія організованій злочинності в європейських країнах” (2009), “Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу” (2012); “Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології” (2012) (в співавт.);  “Defining and Registering Criminal Offences and Measures”  (2010) (в співавт.); “European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics” (2010); І.М. Даньшин “Преступность: понятие, общая характеристика, причины и условия” (1988); “Введение в криминологическую науку” (1998); “Усталені форми злочинності” (2002), “Общетеоретические проблемы криминологии” (2005); А.Ф. Зелінський “Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование)” (1980); “Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении” (1986);  О.Г. Кальман “Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні” (2004); А.С. Лукаш “Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження” (2008); С.Ю. Лукашевич “Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі” (2006); В.Ф. Оболенцев “Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження” (2012); М.В. Романов “Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі” (2005); М.П. Черненок “Виконання майнових покарань” (2006); В.В. Пивоваров (в спіавт.) «Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ»  (2006); В.В. Пивоваров (в спіавт.) «Взаємодія слідчого з органами дізнання при провадженні досудового слідства у кримінальних справах» (2008) (в спіавт.); О.В. Ткачова “Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт” (2010);  К.А.  Автухов “Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання” (2013);  О.В. Таволжанський “Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі”  (2015).

Кафедра бере участь у законотворчій роботі, підготовці законодавчих і нормативно-правових актів. Члени кафедри є активними учасниками міжнародних та інших науково-практичних конференцій. Шостко О.Ю. є членом експертної групи і національним кореспондентом від України з підготовки європейського статистичного збірника кримінальної юстиції (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics).

У 1995 р. ім’я професора Голіни Володимира Васильовича занесено до «Золотої книги Української юстиції». Він Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений Почесною грамотою начальника Головного Управління МВС України в Харківській області за вагомий особистий  внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку і плідну працю (2009). Має Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2004). Стипендіат стипендії імені Маслова за значні наукові здобутки (2010). У 2011 і 2015 рр. присуджена премія імені Ярослава Мудрого Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. В 2011 р. – Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки України.

У 2012 р. В.В. Голіна, Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Оболенцев, С.Ю. Лукашевич, О.Ю. Юрченко, М.Ю. Валуйська, В.В. Пивоваров, О.В. Лисодєд та ін. стали лауреатами премії Ярослава Мудрого Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у номінації “За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» за підручник «Кримінологія. Загальна та Особлива частини» (у співавт.).

Проф. Головкін Б.М. – Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений (2009). Нагороджений Почесною грамотою Харківської міської ради (2009). Має Почесну грамоту Харківської обласної організації Союзу юристів  України (2014).

Проф. Шостко О.Ю. – Cтипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholar Program) 2013 – 2014. З 1 жовтня 2013 р. до 23 травня 2014 р. була на стажуванні в Центрі вивчення тероризму, транснаціональної злочинності та корупціі (TraCCC) університету Джорджа Мейсона, (Арлінгтон, штат Вірджінія), США. Член Європейського товариства кримінологів (ESC). Член академічного дайджесту з правових наук Університету Григола Робакидзе (Грузія).

Доц. Лисодєд О.В. – нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки за багаторічну сумлінну працю в профспілках, вагомий внесок у вирішенні питань соціально-економічного захисту членів профспілки та у зв’язку із 200-річчям від дня заснування Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (2005 р.); Почесною грамотою Головного управління юстиції у Харківській області з нагоди Дня працівника державної виконавчої служби за високий професіоналізм у підготовці кадрів для органів юстиції, досвідченість та високу професійну компетентність (2010 р.); подякою голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 20-ї річниці незалежності України (2011 р.) та іншими відзнаками.

Проф. Степанюк А.Х. у 1999 році став лауреатом конкурсу на краще юридичне видання 1998-1999 років і був удостоєний третьої премії Спілки юристів України у номінації “Юридичні монографічні видання”. У 2004 році за видатні досягнення у науково-дослідній роботі став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого. Має подяки за досягнення у науковій та навчально-педагогічній діяльності.

Доц. Христич І.О. і Кальман О.Г.  були лауреатами конкурсу на краще юридичне видання 1998-1999 років і були удостоєні другої премії Спілки юристів України у номінації “Навчальні посібники” за видання «Правова статистика». Доц. Христич І.О. і Оніщук З.М. за навчальний посібник «Загальна теорія статистики» були відзначені на конкурсі навчальних посібників України в 1990 році.

Доц. Оболенцев В.Ф  має Подяку Харківської обласної організації Союзу юристів  України  (2014).

К.ю.н., ас. Автухов К.А. – здобув Премію Президента України для молодих вчених (Указ Президента України № 936/2014 «Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року»).

Інформація про індивідуальні консультації »

Інформація про індивідуальні консультації:

№№ Прізвище, ім’я та по батькові Дата
Час
Місце проведення
1. Головкін Богдан Миколайович Понеділок 13.00-14.00 Кафедра
Вівторок 13.00-15.00 Кафедра
2. Степанюк Анатолій Хомич Понеділок-П’ятниця 10.00-15.00 Деканат9-го фак-ту
3. Голіна Володимир Васильович Вівторок 13.00-15.00 Кафедра
Середа 12.30-13.30 Кафедра
4. Шостко Олена Вікторівна Понеділок 14.30- 15.30 Кафедра
СередЧетвер 12.30-14.3014.30-15.30 Пушкінська, 79викладацька ауд. 217
5. Лисодєд Олександр Володимирович Вівторок-Середа 13.00-15.0013.00-14.00 Пушкінська, 79, ауд. 301Кафедра
6. Лукашевич Сергій Юрійович Понеділок 09.35-11.10 Кафедра
Вівторок 09.35-11.10 Динамівська, 4викладацька а.505
7. Христич  Інна Олександрівна П’ятниця 11.00-13.00 Пушкінська, 106викладацька ауд. 217
Четвер 16.30-17.30 Кафедра
     
8. Валуйська Марина Юріївна Четвер 16.10-18.10  Кафедра
Середа 12.30-13.15 Пушкінська, 106, викладацька ауд. 217
9. Романов Михайло Васильович Четвер 09.00-11.00 Пушкінська, 106, викладацька ауд. 217
     
10. Пивоваров Володимир Володимирович Середа 13.15-14.35 Пушкінська, 106, викладацькаа. 217
П’ятниця 16.45-17.45 Кафедра
11. Юрченко Ольга Юріївна4 Середа 15.00-16.00  Кафедра
П’ятниця 09.35-11.10 Динамівська, 4, викладацька, а.505
12. Ткачова Олена Вікторівна Вівторок 12.30-14.30 Кафедра
 Четвер 12.30-13.30 Кафедра
13. Автухов Костянтин Анатолійович Понеділок 12.30-14.30 Пушкінська, 106, викладацька а. 217
Вівторок 12.40-13.40 Кафедра
14. ТаволжанськийОлексій Володимирович Субота 09.00-10.00 Кафедра
Субота 10.30-12.30 Пушкінська, 106, викладацька а. 217
15. Сметаніна Наталія Володимирівна Понеділок 11.30-13.30 Кафедра
Четвер 12.30-13.30 Кафедра
16. Новіков Олег Володимирович Понеділок 13.00 -14.00 Пушкінська, 106,викладацька, а. 217
Вівторок 09.30 -11.30 Кафедра
17. Кулик Катерина Дмитрівна Четвер 12.30-13.30 Кафедра
П’ятниця 13-00-15.00 Кафедра
18. Шуміло Ольга Олексіївна Вівторок 09.30-11.30 Динамівська, 4викладацька а.505
Четвер 12.30-13.30 Кафедра

Бібліотека кафедри »

Голина В.В. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине : монография / В. В. Голина, М. О. Маршуба. – Харьков : Право, 2014. – 280 с. (PDF)

Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін — Х. : Право, 2011. —440 с. (PDF)

Матеріали Всеукраїнської конференції для студентів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, присвяченої 50-річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права “Теорія і практика віктимології”, 12 листопала 2015 року, м. Харків (PDF)

Матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції, “Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні”, Том 1, 4 листопада 2016 року, м. Харків (PDF)

Матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції, “Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні”, Том 2, 4 листопада 2016 року, м. Харків (PDF)

Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права “Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи”, 9 грудня 2016 року, м. Харків (PDF)

Матеріали круглого столу студентів, аспірантів, молодих учених “Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України”, Том 1, 4 квітня 2017 року, м. Харків, Україна (PDF)

Матеріали круглого столу студентів, аспірантів, молодих учених “Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України”, Том 2, 4 квітня 2017 року, м. Харків, Україна (PDF)

Літопис кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (1966-2016 рр.) (PDF)

Пройти опитування ‘Латентна злочинність в Україні’ »

Наукові гуртки з кримінології під керівництвом проф. Голіни В.В., проф. Шостко О.Ю. працюють з 1 жовтня по 1 грудня щосереди о 12.30 на кафедрі, а проф. Головкіна Б.М. щочертверга. Під керівництвом доц. Пивоварова В.В. гурток з кримінології працює з 15 серпня по 1 грудня кожен вівторок о 12.30 ауд. 322, вул. Пушкінська, 106  (адреса в інтернеті: http://vk.com/criminologists). Наукові гуртки з кримінально-виконавчого права під керівництвом проф. Степанюка А.Х, працюють з 01 березня по 01 травня щосуботи о 13.00 ауд. 302 , вул. Пушкінська, 106. Під керівництвом доц. Оніка Л.П. з 01 лютого по 30 квітня щосереди о 12.30 на кафедрі.

Контакти кафедри:  вул. Пушкінська, 77, корпус А, аудиторія № 89, тел. (057) 704-92-62, kriminology@nulau.edu.ua , контактні особи – Ізосімова Ксенія Сергіївна – ст. лаборант, Бойко Юлія Григоріївна – зав. лабораторією.