Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності  була створена Наказом ректора Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 230-к від 28 серпня 2012 року шляхом реорганізації кафедри кримінального процесу.

З метою удосконалення системи управління, підвищення ефективності науково-дослідної, навчальної, методичної та організаційної роботи в Університеті за кафедрою закріплено проведення навчальних занять в обсязі та формах, передбачених навчальним планом, у Слідчо-криміналістичному інституті, військово-юридичному факультеті, міжнародно-правовому факультеті, факультеті підготовки кадрів для Пенсійного фонду України, заочному факультеті № 2.

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, член-корепондент Національної академії правових наук України Ольга Георгіївна Шило.

На кафедрі працюють 9 викладачів, з них: доктор юридичних наук, професор – Ольга Георгіївна Шило; 4 кандидати юридичних наук, доценти – Світлана Василівна Давиденко, Дмитро Віталійович Філін, Сергій Борисович Фомін, Юрій Павлович Янович (0,5 ставки, за сумісництвом); 3 кандидати юридичних наук, асистенти – Олена Володимирівна Верхогляд-Герасименко, Євген Вікторович Повзик, Олексій Іванович Марочкін (0,5 ставки, за сумісництвом); 1 асистент без наукового ступеня – Олександра Володимирівна Бабаєва.

Список викладачів кафедри »

Викладачі:

Шило Ольга Георгіївна – зав. кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Давиденко Світлана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Філін Дмитро Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Фомін Сергій Борисович – кандидат юридичних наук, доцент.

Верхогляд-Герасименко Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент.

Повзик Євген Вікторович – кандидат юридичних наук, асистент.

Бабаєва Олександра Володимирівна – асистент.

Сумісники: 

Янович Юрій Павлович – кандидат юридичних наук, доцент.

Марочкін Олексій Іванович – кандидат юридичних наук, асистент

Аспіранти: 

Панова Аліса Віталіївна – аспірантка 3 року.

Вегера Ірина Володимирівна – аспірантка 2 року.

Кошель Аліна Вікторівна – аспірантка 1 року.

Інформація про консультації »

ПІБ

Дата

Час

Місце проведення

1.

Шило Ольга Георгіївна

вівторок

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 503

2.

Давиденко Світлана Василівна

четвер

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

3.

Філін Дмитро Віталійович

п’ятниця

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

4.

Фомін Сергій Борисович

вівторок

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

5.

Повзик Євген Вікторович

 

вівторок

12.30-14.30

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

6.

Бабаєва Олександра Володимирівна

середа

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

7

Янович Юрій Павлович

четвер

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504

8

Марочкін Олексій Іванович

четвер

11.00-13.00

вул. Динамівська, 4, ауд. 504
         

Інформація про гутрки »

На кафедрі працює студентський науковий гурток, у якому беруть участь студенти слідчо-криміналістичного інституту, військово-юридичного факультету, міжнародно-правового факультету, факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України.Керівниками наукових гуртків є: зав. каф., проф. О.Г. Шило, доц. Д.В.  Філін, доц.  Фомін С.Б., ас. С.В. Давиденко.

Контакти кафедри: вул. Динамівська, 4, ауд. 503, тел. 704-90-15 (зав. кафедри)

вул. Динамівська, 4, ауд. 504, тел. 704-90-00 (кафедра)

Електронна адреса: kp-ord@ukr.net

Зав. лабораторії – Анна Анатоліївна Лубенська

Лаборанти – Олена Вікторівна Самофал,  Ліка Цезарівна Циколія.