Кафедра державного будівництва

У 1977 р. на базі кафедр державного права та радянського будівництва, адміністративного і фінансового права була створена кафедра радянського будівництва і фінансового права, яка під такою назвою проіснувала до 1992 року. У 1992 р. кафедра була розділена на дві окремі кафедри – державного будівництва та фінансового права.

Для становлення, подальшого розвитку наукового та кадрового потенціалу кафедри, збереження та продовження наукових, навчально-методичних традицій докладали багато зусиль відомі вчені-юристи, які в різні часи працювали на кафедрі – канд. юрид. наук., доц. В.О. Барахтян та д-р юрид. наук., проф. Р.С. Павловський. Свій внесок у розвиток кафедри зробили канд. юрид. наук, проф. М.П. Воронов, канд. юрид. наук, доц.: С.П. Виноградська, В.Д. Яворський, М.С. Матрохін, А.І. Кулакова.

Кафедру очолювали доц. С.П. Виноградська (1977 – 1982), доц. В.Д. Яворський (1982 – 1987), проф. М.П. Воронов (1987 – 2004). З 2004 р. кафедрою керує доктор юрид. наук, професор С.Г. Серьогіна.

На кафедрі здійснюється викладання навчальних курсів “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”, “Муніципальне право”, “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”,  “Нормативно-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів ”, “Організація місцевого самоврядування”.

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра підготувала підручник “Державне будівництво і місцеве самоврядування в України” (2005, 2011) за ред. С.Г. Серьогіної; навчальний посібник «Конституційне право зарубіжних країн» (2002, 2004, 2007) за ред. В.О. Ріяки; навчальний посібник «Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія» (2007) за ред. В.О. Ріяки; науково-практичні коментарі “Законодавство про вибори Президента України” за ред. М.І. Панова, С.Г. Серьогіної, Ю.П. Битяка (2004); “Законодавство про вибори народних депутатів України” за ред. М.І. Панова, С.Г. Серьогіної (2006); “Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” за ред. М.І. Панова, С.Г. Серьогіної (2006); збірники «Місцеве самоврядування» уклад. Ю.П. Битяк, П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна (2009);  «Державне будівництво» уклад. Ю.П. Битяк, П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна (2010); «Правова основа місцевого самоврядування» уклад. П.М. Любченко (2011), «Муніципальне право України» уклад. П.М. Любченко (2012).

Викладацький склад кафедри активно займається науково-дослідницькою роботою, основним напрямком якої є актуальні проблеми організації та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування. За результатами наукових досліджень викладачами кафедри опублікована значна кількість наукових робіт – монографій, брошур, статей, коментарів. Серед них 25 монографій, найбільш значними з яких є колективна монографія “Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів”(2009); монографії С.Г. Серьогіної –“Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні” (2001), “Форма правління:питання конституційно-правової теорії та практики” (2012); П.М. Любченка –“Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства” (2006); І.І. Бодрової – “Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики” (2006); Т.В. Стешенко – “Правовий статус, система і організація роботи виборчих комісій” (2006); О.Ю. Лялюка – “Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні” (2008); М.О. Петришиної – “Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні” (2011).

Члени кафедри беруть участь у розробці проектів законів, рішень місцевих рад, регламентів та положень місцевих рад різних рівнів, виступають експертами надісланих нормотворчими органами для оцінки проектів нормативно-правових актів. Зокрема, співробітники кафедри активно працювали над проектом Конституції України, законами “Про нормативно-правові акти”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, виборчими законами, Регламентом Верховної Ради України, законопроектами “Про асоціації місцевих рад”, Національною стратегією реформування територіальної системи організації влади в Україні. Викладачі кафедри зробили вагомий внесок у розроблення проекту Статуту територіальної громади міста Харкова, Правил забудови міста Харкова, рішення про розподіл повноважень між Харківською міською радою та її виконавчими органами. Серьогіна С.Г. як голова комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, а також Любченко П.М. , Бодрова І.І., Лялюк О.Ю. , Петришина М.О. як експерти комісії працюють над розробкою проекту Концепції внесення змін до Конституції України.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, республіканських, регіональних науково-практичних конференціях, форумах, симпозіумах, зокрема, науково-практичних конференціях: “Конституційний контроль на зламі століть: актуальні проблеми та перспективи розвитку” (Кишинів, 2004); “Розвиток та перспективи національної правової системи в контексті європейських інтеграційних процесів” (Мінськ, 2005), “Вибори 2006 – проблеми і перспективи” (Київ, ЦВК, 2006); “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (Львів, 2006); “Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи” (Харків, 2007); “Український конституціоналізм від доби УНР – ЗУНР і Карпатської України до сучасності” (Київ, 2009); «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» з нагоди 15-річчя Конституції України (Харків, 2011 р.); VII, VIII, ІХ, Х Міжнародних наукових конгресах “Державне управління та місцеве самоврядування” (Харків, 2007, 2008, 2009, 2010); «Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні» (Київ, 28 квітня 2011); «IV наукові читання присвячені пам’яті В.М. Корецького» (Київ, 2011); «Особистість. Суспільство. Право» (Полтава, 2012), «Правове життя сучасної України» (Одеса, 2012), «Європейська юридична освіта і наука» (Ужгород, 2012); «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (Полтава, листопад 2012); «V наукові читання присвячені пам’яті В.М. Корецького» (Київ, 2012); «VIII Международная научно-практическая конференция «Политико-правовые механизмы формирования институтов публичной власти» (Самара, 2012)

Викладачі кафедри »

1.

Серьогіна Світлана Григорівна зав. кафедри, д.ю.н., професор

2.

Любченко Павло Миколайович д.ю.н., професор

3.

Челомбитько Лариса Вікторівна ст. викладач

4.

Величко Валерій Олександрович к.ю.н., доцент

5.

Бодрова Ірина Іванівна к.ю.н., доцент

6.

Стешенко Тетяна Віталіївна к.ю.н., доцент

7.

Соляннік Костянтин Євгенович к.ю.н., доцент

8.

Болдирєв Сергій В’ячеславович к.ю.н., доцент

9.

Лялюк Олексій Юрійович к.ю.н., доцент

10.

Онупрієнко Алла Миколаївна к.ю.н., доцент

11.

Закоморна Катерина Олександрівна к.ю.н., доцент

12.

Гончаренко Олена Андріївна к.ю.н., доцент

13.

Новиков Олександр В’ячеславович к.ю.н., доцент

14.

Гринчак Алла Анатоліївна к.ю.н., доцент

15.

Шеверєва Віталіна Євгенівна к.ю.н., асистент

16.

Петришина Марина Олександрівна к.ю.н., асистент

18.

Головащенко Ольга Сергіївна к.ю.н., асистент

17.

Задихайло Дмитро Дмитрович к.ю.н., асистент

19.

Фролов Олександр Олександрович асистент

20.

Фоміна Світлана Валеріївна асистент

21.

Карлович Анастасія Валеріївна асистент

22.

Омелько Іван Іванович асистент

23.

Салівон Григорій Ігоревич асистент

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри державного будівництва на І семестр 2015–2016 н.р. »

ПОНЕДІЛОК
доц. Стешенко Т.В.
з 13.00  до 15.00
доц. Болдирєв С.В.
з 13.00  до 15.00
доц. Закоморна К.О.
з 12.30  до 14.30 (вул. Динамівська, 4)
ас. Фоміна С.В.
з 12.30 до 14.30 (вул. Динамівська, 4)
доц. Шеверєва В.Є. (вул. Пушкінська, 106)
з 12.30  до 13.10
з 14.50 до 16.10
ВІВТОРОК
доц. Бодрова І.І.
з 13.00  до 14.00
доц. Онупрієнко А.М.
з 12.30 до 13.30
доц. Лялюк О.Ю.
з 12.30 до 14.30
СЕРЕДА
доц. Соляннік К.Є.
з 13.00  до 15.00
доц. Петришина М.О.
з 13.15 до 15.15
ас. Салівон Г.І.
з 13.00  до 15.00 (вул. Динамівська, 4)
доц. Величко В.О. (вул. Динамівська, 4)
з 12.30  до 14.30
ЧЕТВЕР
ст. викладач Челомбитько Л.В.
з 12.30 до 14.30
ас. Омелько І.І.
з 15.00  до 17.00
ас. Шутова О.С.
з 12.30 до 14.30
П`ЯТНИЦЯ
проф. Любченко П.М.
з 12.30  до 14.30 (вул. Динамівська, 4)
доц. Новиков О.В.
з 12.30  до 14.30 (вул. Пушкінська, 106)
доц. Гончаренко О.А.
з 12.30 до 14.30
ас. Фролов О.О.
з 12.30  до 14.30
ас. Чиркін А.С.
з 14.00  до 16.00

Графік індивідуальних консультацій викладачів кафедри державного будівництва на ІІ семестр 2015–2016 н.р. »

ПОНЕДІЛОК
доц. Стешенко Т.В.
з 12.00  до 14.00
доц. Болдирєв С.В.
з 12.00  до 14.00
доц. Соляннік К.Є.
з 12.00  до 14.00
доц. Петришина М.О.
з 11.00 до 13.00
ВІВТОРОК
доц. Бодрова І.І.
з 13.00  до 14.00
доц. Закоморна К.О.
з 12.30  до 13.30 (вул. Динамівська, 4)
ас. Омелько І.І.
з 12.00  до 14.00
СЕРЕДА
доц. Величко В.О. (вул. Динамівська, 4)
з 12.30  до 14.30
ас. Фролов О.О.
з 12.00  до 14.00
ас. Чиркін А.С.
з 11.00  до 13.00
ас. Фоміна С.В.
з 12.30 до 14.30 (вул. Динамівська, 4)
ЧЕТВЕР
доц. Закоморна К.О.
з 12.30  до 13.30 (вул. Динамівська, 4)
доц. Онупрієнко А.М.
з 12.00 до 13.00 (вул. Динамівська, 4)
ст. викладач Челомбитько Л.В.
з 12.30 до 14.30
ас. Шутова О.С.
з 11.00 до 13.00
ас. Шеверєва В.Є.
з 11.00  до 13.00 (вул. Пушкінська, 106)
ас. Салівон Г.І.
з 12.30  до 14.30 (вул. Пушкінська, 106)
П`ЯТНИЦЯ
проф. Любченко П.М.
  з 12.30  до 14.30
доц. Лялюк О.Ю.
з 12.30 до 14.30
доц. Гончаренко О.А.
з 11.00 до 13.00
доц. Новиков О.В. (вул. Пушкінська, 106)
з 10.00  до 12.00

Інформація про гуртки »

– керівники гуртку № 1: Стешенко Т.В., Бодрова І.І., Болдирєв С.В.

– керівники гуртку № 2: Любченко П.М., Челомбитько Л.В.

– староста гуртків: Стешенко Л.С.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри державного будівництва проходить щосереди о 14.50. Тел.:  (057) 704-93-04.

Адреса кафедри:

м. Харків,  вул. Пушкінська 77,  ауд. 63

Тел.: (057) 704-93-04

E-mail: dergbud@nulau.edu.ua

Контактні особи:

– зав. лаб. Коваленко М.Г.