Кафедра господарського права

Кафедра господарського права створена в 1991 р. під назвою кафедри правових основ підприємництва та фінансового права, з 2001 р. стала кафедрою підприємницького та міжнародного приватного права, а  з  2003 р., у зв’язку із прийняттям Господарського кодексу України,  отримала свою сучасну назву – господарського права.

Першим завідувачем кафедри, у період  з 1991 р. по 1996 р. був Заслужений юрист України, проф., канд. юрид. наук  В.Л. Мусіяка. З 1996 р. кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, проф., докт. юрид. наук   Д.В. Задихайло.

Задихайло Дмитро ВітольдовичНа кафедрі працює 25 викладачів: 2 проф., докт. юрид. наук.: Задихайло Дмитро Вітольдович, Мілаш Вікторія Сергіївна; 14  доц., канд. юрид. наук:, Бойчук Роман Петрович, Барахтян Наталія Веніаміновна, Селіванова Ірина Анатоліївна, Товкун Ігор Миколайович, Глібко Сергій Васильович, Денисова Римма Олександрівна, Бринцев Олексій Васильович, Таран Лариса Володимирівна, Щокіна Олена Олександрівна, Погрібний Дмитро Ігорович, Кузьміна Марина Миколаївна,  Давидюк Олександр Миколайович, Битяк Олексій Юрійович; Кухар Василь Іванович. 2 доц., канд. екон. наук: Шевердіна Олена Валентинівна, Косолапов Анатолій Григорович; 7 асист., канд. юрид. наук: Кудрявцева Вікторія Вікторівна, Шовкопляс Ганна Олександрівна,  Єфремова Катерина Вікторівна, Гурак Любов Василівна, Ваксман Регіна Володимирівна, Остапенко Юлія Ігорівна, Швидка Тетяна Ігорівна. На кафедрі також проходять навчання 9  асп-тів: Шимко Артем Романович, Возна Віра Олексіївна, Денисов Андрій Ігоревич, Руденко Микола Павлович, Янишен Богдан Вікторович, Врублевська Катерина Миколаївна, Омаров Анвер Мурад огли, Вакім Вадад Еліасівна, Лісовий Максим Аркадійович.

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін: “Господарське право” та спецкурси “Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях”, “Право СОТ та зовнішньоекономічних контрактів”, “Правовий захист економічної конкуренції”, “Корпоративне право”, “Інвестиційне право”, “Інтелектуальна власність в інноваційній сфері. Інноваційне право (Правове регулювання інновацій)”, “Захист від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності”. Викладачами кафедри постійно оновлюється навчально-методична література, так за останній період  були видані підручник Господарське право (2012 р.), а також низка авторських навчальних посібників, що сьогодні забезпечують учбовий процес:  Основи господарського права України: навчальний посібник (2012 р.), Господарське право: навч.посіб. для  підготовки до іспитів (2015 р.), Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник (2015 р.), Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта): навчальний посібник (2016 р.).

Викладачі кафедри »

П.І.Б. посада
 1 Задихайло Дмитро Вітольдович зав.кафедри, д.ю.н., професор
 2 Мілаш Вікторія Сергіївна д.ю.н., професор
 3 Бойчук  Роман Петрович к.ю.н., доцент
 4 Барахтян Наталія Вєніамінівна к.ю.н., доцент
 5 Сєліванова Ірина Анатоліївна к.ю.н., доцент
 6 Шевердіна Олена Валентинівна к.е.н., доцент
 7 Товкун Ігор Миколайович к.ю.н., доцент 0,5 ст.
 8 Глібко Сергій Васильович к.ю.н., доцент  0,5 ст.
 9 Денисова Рима Олександрівна к.ю.н., доцент
 10 Бринцев Олексій Васильович к.ю.н., доцент 0,25 ст.
 11 Погрібний Дмитро Ігорович к.ю.н., доцент
 12 Давидюк Олександр Миколайович к.ю.н., доцент
 13 Кузьміна Марина  Миколаївна к.ю.н., доцент
 14 Битяк Олексій Юрійович к.ю.н., доцент
 15 Таран Лариса Володимирівна к.ю.н., доцент
16 Щокіна Олена Олексндрівна к.ю.н., доцент
 17 Косолапов Анатолій Григорович к.е.н., доцент 0,25 ст.
 18 Кухар Василь Іванович к.ю.н., доцент 0,25 ст.
 19 Кудрявцева Вікторія Вікторівна к.ю.н., асистент
 20 Шовкопляс Ганна Миколаївна к.ю.н., асистент
 21 Єфремова Катерина Вікторівна к.ю.н., асистент 0,25 ст.
 22 Гурак Любов Василівна к.ю.н., асистент 0,25 ст.
 23 Ваксман Регіна Володимирівна к.ю.н., асистент
 24 Остапенко Юлія Ігорівна к.ю.н., асистент
 25 Швидка Тетяна Ігорівна к.ю.н., асистент

Наукова діяльність кафедри »

Кафедра має власний науковий профіль в сфері наукових господарсько-правових досліджень, які акцентовані на проблематиці господарсько-правового забезпечення завдань національної економічної політики, зокрема таких її напрямів як промислова, інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна, конкурентна тощо. Особливий комплекс наукових досліджень утворюють дисертаційні розробки проблем господарсько-правового забезпечення галузевого та секторального розвитку національної економіки, зокрема у металургійній, суднобудівній, літакобудівній, телекомунікаційній галузях, в електроенергетичному та оборонно-промисловому комплексах країни тощо.

Тільки з 2014 р. по даний період на кафедрі підготовлені та захищені 19 кандидатських дисертацій: здобувача кафедри Хачатрян В.С. «Міжнародні договори  України про правову допомогу як форма уніфікації колізійного регулювання», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта кафедри Олефіра А.О. «Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров’я » науковий керівник д.ю.н., доц. Пашков В.М.;  здобувача кафедри  Семенишина А.В. «Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; здобувача  кафедри  Морозова Г.В. «Правове регулювання ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Україні» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта Ваксман Р.В. «Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта Остапенко Ю.І. «Напрями та зміст модернізації законодавчого регулювання телекомунікаційних відносин в Україні», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В. ; аспіранта кафедри Верещагіної О.С. «Господарсько-правове забезпечення антимонопольно-конкурентної політики в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; здобувача кафедри  Ковальова І В. «Перетворення акціонерних товариств», науковий керівник д.ю.н., доц. Кібенко О.Р., аспіранта кафедри Швидкої Т.І. «Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; здобувача кафедри Дудки І.М. «Правова політика в сфері  державного регулювання банківської діяльності в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; аспіранта кафедри Адабашева Т.К. «Господарсько-правове регулювання платіжних систем в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. Глібко С.В.; здобувача кафедри Ворона Р.О. «Господарсько-правове  забезпечення розвитку фармацевтичного ринку в Україні», науковий  керівник д.ю.н., доцент Пашков В.М.; здобувача  кафедри  Сєдоволосої Н.І.  «Господарсько-правове забезпечення експорту інноваційної продукції суб’єктами господарювання України» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.; аспіранта кафедри Бочкової І.І. «Господарсько-правове забезпечення впровадження та розвитку біотехнологій в промисловості України»,  науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; здобувача кафедри Усатого В.О. «Господарсько-правове  забезпечення державної промислової політики України», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., здобувача кафедри Заїченко Лілії Ісхаківни «Спортивний клуб в системі господарсько-правових відносин», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., аспіранта кафедри Бровдій Алли Михайлівни «Господарсько-правове забезпечення діяльності державних та комунальних унітарних підприємств», науковий керівник к.ю.н., доц. Бойчук Р.П.; здобувача кафедри Гладкої Олени Валентинівни «Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Д.В., здобувача кафедри Пелипенко Олени Сергіївни «Застава корпоративних прав», науковий керівник д.ю.н., проф. Кібенко О.Р.

На кафедрі створена та успішно розвивається наукова школа проф. Задихайла Д.В., яким підготовлено 30 кандидатів та 3 доктора юридичних наук (Мілаш В.С., Атаманова Ю.Є. та Пашков В.М.). Знаходиться у стадії свого формування наукова школа доц. Бойчука Р.П. яким підготовлено 8 кандидатів  юридичних наук. Має досвід підготовки наукових кадрів також і ціла низка інших викладачів.

На базі кафедри, та її наукових розробок в сфері інноваційного права, під керівництвом проф. Задихайла Д.В. колективом викладачів, зокрема, Атамановою Ю.Є., Давидюком О.М., Єфремовою К.В.. Бойчуком Р.П. та іншими у 2011 році було здійснено розробку проекту Інноваційного Кодексу України.

Певними етапами розвитку наукової діяльності кафедри можуть слугувати її колективні монографії, зокрема:

  1. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: Монографія/ за заг. наук. ред. Задихайла Д.В. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 256с.
  2. Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013.
  3. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013.
  4. Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : колективна монографія / за наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013.

Викладачі кафедри приймали участь у підготовці п’ятитомних видань Національної академії правових наук України, зокрема:

  1. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права // Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права Т.4/ за ред. Ю.С. Шемшученка – Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т.. – Х.: Право, 2008.– 480 с.
  2. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права // Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права Т.4 / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Правова доктрина України у 5 т. – Х.: Право, 2013. – С.504-528

За останні роки викладачами та аспірантами кафедри підготовлено низку наукових видань: В.С.Мілаш „Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі” (2004 р.), „Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості” (2004 р.); Ю.Є. Атаманова „Участь у господарських товариствах правами промислової власності: правові проблеми передачі інноваційного продукту” (2004 р.); А.А. Степанюк „Колізії спадкування у міжнародному приватному праві” (2004 р.); Л.В. Таран „Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження)” (2004 р.); В.М. Пашков „Правове регулювання обігу лікарських засобів”, (2004 р.); О.Р. Кібенко „Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України” (2005 р.); А.А. Степанюк „Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання” (2005 р.); О.В. Бринцев „Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення” (2005 р.); К.О. Кочергіна „Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції правові засоби” (2005 р.); О.Р. Кібенко “Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавство України”, (2006 р.); А.А. Степанюк “Правова політика у міжнародному приватному праві” (2006 р.); В.С. Мілаш „Комерційний договір у сучасних ринкових умовах” (2007 р.); О.О. Щокіна „Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права” (2007 р.); Ю.Є. Атаманова „Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави” (2008 р.); Д.І. Погрібний „Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації” (2009 р.); К.С. Пісьменна ,,Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту” (2009 р.); В.М. Пашков „Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров’я” (2010 р.); К.М. Масляєва „Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг України” (2010 р.); Ю.В. Хорт „Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин” (2010 р.); О.М. Давидюк „Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання” (2010 р.); М.М. Кузьміна „Господарсько-правові засоби забезпечення якості продукції” (2010 р.); О.Ю. Битяк „Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України” (2010 р.); Г.М. Шовкопляс „Регулювання господарських прававовідносин при фінансуванні будівництва житла” (2011 р.); А.О. Олефір „Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров`я: теоретичні та практичні аспекти”(2012 р.); Д.В. Задихайло „Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави ” (2012 р.); Ваксман Р.В. „Рекламна діяльність: проблеми господарсько-правового забезпечення” (2014 р.); Остапенко Ю.І. ,,Напрями та зміст модернізації законодавчого регулювання телекомунікаційних відносин в Україні” (2014 р.); Швидка Т.І. ,,Забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки: господарсько-правовий аспект” (2015 р.), Усатий В.О. ,,Господарсько-правове забезпечення державної помислової політики України” (2016 р.).

Члени кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах – науково-практичних конференціях: “Проблеми правового забезпечення економічної політики держави на сучасному етапі” (Харків, 2009 р.), “Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України” (Харків, 2010 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення” (Харків, 2006 р.), “Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми” (Харків, 2009 р.);  міжнародних науково-практичних конференціях: “Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету” (Харків, 2009 р.), «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» ( Харків, 2012 р.),   «Правова доктрина – основа формування правової системи держави» (Харків, 2013 р.), Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: матеріали круглого столу (Київ, 2015 р.)

Інформація про гуртки »

На кафедрі працює  3 наукових гуртка.

Науковий гурток під керівництвом к.ю.н., доц. Давидюка О.М. та к.ю.н., ас. Остапенко Ю.І. (господарсько-правовий факультет);

науковий гурток під керівництвом к.ю.н., ас. Ваксман Р.В. (інститут підготовки кадрів для органів юстиції України);

науковий гурток під керівництвом к.ю.н., ас. Швидка Т.І. (міжнародно-правовий факультет)

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська 77, ауд. 30.

Тел.:  (057) 704-92-00

E-mail: hoslaw@nulau.edu.ua

Контактні особи: Завідувач лабораторією кафедри Петришина Марина Дмитрівна, старший лаборант Сало Марина Володимирівна, лаборанти Мазалова Айше Османівна, Тимченко Юлія Валентинівна.