Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності була створена згідно із наказом ректора університету № 230-к від 28 серпня 2012 р. шляхом реорганізації кафедри адміністративного права.

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України  Василь Якович Настюк.

На кафедрі працюють 14 викладачів, з них: 3 професора, доктора юридичних наук – В.Я. Настюк, Р.В. Шаповал, Л.П. Коваленко; 1 доцент, доктор юридичних наук – О.М. Шевчук; 5 доцентів, кандидатів юридичних наук – В.В. Богуцький, І.М. Компанієць, В.В. Мартиновський, Ю.В. Мех, Х.В. Солнцева; 5 асистентів, кандидатів юридичних наук – А.Є. Плетньова,  В.І. Бенедик, Л.В. Бринцева, О.В. Паровишник, І.В. Костенко; 2 аспірантів – С.В. Чирик, В.В. Повидиш; зав. лабораторією – І.О. Шевченко, лаборант – А.А. Шевченко.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Військова адміністрація», «Відповідальність за корупційні правопорушення», а також спецкурсів «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Інформаційне право», ««Адміністративне право ЄС», «Теорія публічного адміністрування», «Адміністративна відповідальність», «Митне право», «Міжнародне митне право», «Адміністративне судочинство»,  «Міграційне право», «Медичне право» та ін.

Наукова діяльність »

За часи існування кафедрою видано:

–       монографії: «Теоретичні проблеми інформаційного права України» (Коваленко Л.П.,2012 р.); «Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій XXI сторіччя», «Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення» та «Правова доктрина України» (том 2 «Публічно-правова доктрина України» (проф. Настюк В.Я., 2013 р.); Проблеми правової відповідальності» (проф. Настюк В.Я., 2014 р.); «Митний контроль лікарських наркотичних засобів» (доц. Шевчук О.М., 2013 р.), «Державний контроль за обігом наркотиків» (доц. Шевчук О.М., 2015 р.) «Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні» (проф. Настюк В.Я., 2017 р.);

–       підручники (два з них з грифом МОН): «Адміністративне право» (2012 р. та 2014 р.); «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» (2013 р.); «Інформаційне право» (2016 р.);

–       навчальні посібники (деякі з них): «Адміністративне право. Альбом схем» (2012 р., 2015 р.);  «Військова адміністрація» (2014 р.); «Провадження у справах про адміністративні правопорушення» (2015 р.); «Основи військового управління» (2016 р.) та ін.

Інформація про консультації »

П.I.Б. викладача, посада

Дата, час та місце чергування

1.

Настюк Василь Якович 

Середа 14.00-16.00,  ауд. 906     

2.

Коваленко Лариса Павлівна

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907

3.

Шаповал Роман Володимирович

Середа 14.00-16.00, ауд. 914 

Четвер 14.00-16.00, ауд. 914

4.

Богуцький Володимир Володимирович 

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907        

5.

Компанієць Ігор Миколайович

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

П’ятниця 14.00-16.00, ауд. 907

6.

Мартиновський Володимир Володимирович 

Понеділок 14.00-16.00, ауд 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907 

7.

Мех Юлія Володимирівна

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907

8.

Шевчук Олександр Михайлович

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907

Середа 14.00-16.00, ауд. 907

9.

Солнцева Христина Володимирівна

Понеділок 14.00-16.30 ауд, 914

10.

Бенедик Василь Іванович

Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907

11.

Плетньова Аліна Євгенівна

Середа 14.00-16.00, ауд. 907         

12.

 Паровишник Олександра Володимирівна

 Вівторок 14.00-16.00, ауд. 907  

13.

Костенко Інеса Володимирівна

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907  

14.

Чирик Сергій Володимирович

Понеділок 14.00-16.00, ауд. 907  

     

Інформація про гуртки »

На кафедрі працює студентський науковий гурток, в якому беруть участь студенти Слідчо-криміналістичного інституту, військово-юридичного факультету, міжнародно-правового факультету, факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України.

Керівниками наукових гуртків є:

зав. каф., проф. В.Я. Настюк;

к.ю.н., доц. Ю.В. Мех;

к.ю.н., доц. О.М. Шевчук.

Контакти кафедри:

м. Харків,  вул. Динамівська, 4, ауд. 906, тел. (057) 704-90-80 (зав. кафедри),

 ауд. 907, тел. 704-90-81 (кафедра)

Зав. кабінетом – Ірина Олександрівна Шевченко, лаборант – Каріна Юріївна Галинська.

 e-mail: adm.diy@nulau.edu.ua