Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності була створена згідно із наказом ректора університету № 230-к від 28 серпня 2012 р. шляхом реорганізації кафедри адміністративного права.

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України  Василь Якович Настюк.

На кафедрі працюють 14 викладачів, з них: 2 професора, доктора юридичних наук – В.Я.Настюк, Л.П. Коваленко; 1 доцент, доктор юридичних наук – Р.В.Шаповал; 6 доцентів, кандидатів юридичних наук – В.В. Богуцький, І.М. Компанієць, В.В.Мартиновський, Ю.В.Мех, О.М. Шевчук, Х.В.Солнцева; 4 асистента, кандидата юридичних наук – В.М.Александров, В.І.Бенедик, Л.В.Бринцева, А.Є. Плетньова; 1 асистент – Г.А.Гончаренко; 5 аспірантів – О.В.Паровишник, К.О.Кашульська, О.К.Туркова, В.О.Ільницький, С.В. Чирик; зав. лабораторією – І.О.Шевченко, ст. лаборант – К.Ю.Галинська.

Кафедра здійснює викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право», а також спецкурсів «Порівняльне адміністративне право», «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», «Адміністративна відповідальність», «Митне право», «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Військова адміністрація», «Інформаційне право».

Інформація про консультації »

П.I.Б. викладача, посада

Дата, час та місце чергування

1.

Настюк Василь Якович, зав. кафедри, професор

Середа 12.30-14.30 ауд. 907

2.

Коваленко Лариса Павлівна, професор

Вівторок 12.30-14.30 кафедра

Середа 12.30-14.30 кафедра

3.

Шаповал Роман Володимирович, доцент

 Вівторок 12.30-14.30 ауд. 914

4.

Богуцький Володимир Володимирович, доцент

Середа 12.30-14.30 кафедра

П’ятниця 12.30-14.30 кафедра

5.

Компанієць Ігор Миколайович, доцент

Понеділок 12.30-14.30 кафедра

П’ятниця 12.30-14.30  кафедра

6.

Мартиновський Володимир Володимирович, доцент

Четвер 10.30-12.30 кафедра

7.

Мех Юлія Володимирівна, доцент

Понеділок 11.00-13.00  кафедра

Середа 12.30-14.30 кафедра

8.

Шевчук Олександр Михайлович, асистент

Понеділок 12.30-14.30 кафедра

9.

Солнцева Христина Володимирівна, доцент

Понеділок 12.30-14.30 ауд. 914

10.

Александров Вячеслав Михайлович, асистент

Середа 12.30-14.30 кафедра

11.

Бенедик Василь Іванович, асистент

Понеділок 12.30-14.30 кафедра

Вівторок 12.30-14.30 кафедра

12.

Гончаренко Ганна Анатоліївна, асистент

Четвер 13.00-14.00 кафедра

П’ятниця 13.00-14.00 кафедра

13.

Плетньова Аліна Євгенівна, асистент

Понеділок 12.30-14.30 кафедра

14.

Паровишник Олександра Володимирівна, асистент

Понеділок 12.30-14.30 кафедра

15.

Кашульська Ксенія Олексіївна, асистент

Середа 12.30-14.30 кафедра

Інформація про гуртки »

На кафедрі працює студентський науковий гурток, в якому беруть участь студенти Слідчо-криміналістичного інституту, військово-юридичного факультету, міжнародно-правового факультету, факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України.

Керівниками наукових гуртків є:

зав. каф., проф. В.Я. Настюк;

к.ю.н., доц. Ю.В. Мех;

к.ю.н., доц. О.М. Шевчук.

Контакти кафедри:

м. Харків,  вул. Динамівська, 4, ауд. 906, тел. (057) 704-90-80 (зав. кафедри),

 ауд. 907, тел. 704-90-81 (кафедра)

Зав. кабінетом – Ірина Олександрівна Шевченко, лаборант – Каріна Юріївна Галинська.

 e-mail: adm.diy@nulau.edu.ua