Вступникам

Шановні вступники!

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, один із найстаріших вищих навчальних закладів України із славетними традиціями й історією, гостинно відкриває для вас свої двері. Ви маєте нагоду стати достойною зміною нашим випускникам, які успішно працюють на високих державних посадах, у судах, прокуратурі, міліції, інших правоохоронних органах, а також у господарських структурах не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. Кожен з вас мріє про престижну роботу, успішну кар’єру правника. В Університеті створені всі умови для плідного навчання.

Для електронної подачі заяви слід звернутися за такою адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Із рейтинговими списками вступників можна ознайомитися за такою адресою: http://vstup.info.

Вступна кампанія 2015 »

Вступна кампанія 2016 »

Програми вступних екзаменів і фахових вступних випробувань »

Інформація для вступника, відповідно до Правил прийому на навчання у 2016 році »

Перелік інститутів (факультетів) Університету зазначений в п. 1.7. Правил прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2016 році (далі – Правила прийому).

Контрактна форма навчання на денній формі бакалаврату можлива в усіх інститутах (на усіх факультетах) Університету, за виключенням Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ та військово-юридичного факультету.

Вартість навчання на 2016 рік вступу

Сертифікати ЗНО (базовий рівень складності), які необхідно подати при вступі до бакалаврату (денна або заочна форми навчання):

спеціальність «Право»: 1) українська мова і література; 2) історія України; 3) іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська) або математика або географія;

спеціальність «Міжнародне право»: 1) українська мова і література; 2) історія України; 3) англійська мова.

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Менеджмент» (Інститут управління і права (м. Київ)): 1) українська мова і література; 2) математика; 3) історія України або географія

 Перелік документів, які вступнику необхідно подати до приймальної комісії, зазначений в пунктах 5.4., 5.5. та 5.6. Правил прийому.

 Строки подачі документів.

Бакалаврат денна форма: з 11 липня по 27 липня 2016 року (для тих, хто має право складати вступні екзамени, проходити співбесіду – по 20 липня 2016 року).

Бакалаврат заочна форма: з 14 липня по 13 серпня 2016 року (для тих, хто має право складати вступні екзамени, проходити співбесіду – по 6 серпня 2016 року).

Магістратура денна форма (окрім факультету правосуддя та Інституту управління і права): з 11 липня по 23 липня 2016 року.

Інші строки подачі документів, строки оприлюднення рейтингових списків, виконання вступниками вимог щодо зарахування, зарахування за відповідними ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями зазначені в розділі IV Правил прийому.

Питання та відповіді на найбільш актуальні питання абітурієнтів

За якими спеціальностями (напрямами підготовки) Університет здійснює підготовку фахівців ? »

 • Правознавство
 • Міжнародне право
 • Судова експертиза
 • Інтелектуальна власність
 • Фінанси і кредит (м. Київ)
 • Менеджмент (м. Київ)

Диплом за яким освітньо-кваліфікаційним рівнем можна здобути ? »

 • Молодшого спеціаліста
 • Бакалавра
 • Спеціаліста
 • Магістра.

Які структурні підрозділи Університету здійснюють підготовку фахівців ? »

Підготовка фахівців за спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється всіма інститутами та факультетами денної та заочної форм навчання, а також Полтавським юридичним інститутом, Полтавським юридичним коледжом та Інститутом управління і права (м. Київ).

Які дисципліни я буду вивчати ? »

Навчальний план за спеціальністю «Правознавство» передбачає вивчення таких основних дисциплін:

 • Юридична деонтологія
 • Теорія держави та права
 • Історія держави та права України
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Конституційне право
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Основи римського приватного права
 • Цивільне та сімейне право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Європейська конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод та юридична практика
 • Муніципальне право
 • Міжнародне приватне право
 • Право Європейського Союзу
 • Кримінально-виконавче право
 • Податкове право
 • Кримінологія
 • Юридична психологія
 • Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності

Навчальний план за напрямом підготовки «Міжнародне право» передбачає вивчення таких основних дисциплін:

 • Країнознавство
 • Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика
 • Зовнішня політика України
 • Дипломатичний протокол і етикет
 • Порівняльне конституціцне право
 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки  України
 • Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
 • Міжнародна інформація
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Іноземна мова спеціальності
 • Теорія та практика перекладу
 • Міжнародне економічне право
 • Порівняльний цивільний процес
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне кримінальне право
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Вступ до права Європейського Союзу
 • Право міжнародних договорів
 • Порівняльне цивільне право
 • Право зовнішніх зносин
 • Загальна теорія держави та права.

Навчальний план за спеціальністю «Судова експертиза» передбачає вивчення таких основних дисциплін:

 • Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди
 • Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз
 • Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма
 • Загальна методика експертного дослідження: поняття, стадії
 • Експертний висновок
 • Експертні недоліки і помилки
 • Експертна профілактика
 • Криміналістичні експертизи в системі судно-експертних досліджень: поняття, види
 • Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів
 • Почеркознавча та авторознавча експертиза
 • Трасологічна експертиза
 • Експертиза холодної зброї.

Навчальний план за спеціальністю «Інтелектуальна власність» передбачає вивчення таких основних дисциплін:

 • Введення до інтелектуальної власності
 • Право промислової власності
 • Авторське право та суміжні права
 • Набуття прав інтелектуальної власності
 • Правова охорона інтелектуальної власності в Україні
 • Експертиза об’єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності
 • Інтелектуальна власність в інноваційній сфері
 • Патентна інформація та документація, патентні дослідження. (Патентознавство)
 • Інноваційне право (Правове регулювання інновацій)
 • Судовий захист прав інтелектуальної власності
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Митний контроль за порушенням прав інтелектуальної власності.

Викладання дисциплін здійснюють викладачі 35 кафедр.

Ким я зможу працювати після закінчення Університету та отримання диплома? »

 

 

Бакалавр з права може займати такі посади:

 • помічник судді
 • помічник слідчого
 • секретар суду
 • юрисконсульт
 • секретар судової колегії
 • помічник адвоката
 • помічник нотаріуса
 • спеціаліст з оперативно- розшукової діяльності
 • інспектор міліціїї
 • інспектор внутрішньої служби тощо.

Спеціаліст, магістр з права може займати такі посади:

 • адвокат (помічник адвоката)
 • прокурор (помічник прокурора)
 • прокурор-криміналіст
 • арбітр
 • суддя
 • нотаріус (помічник нотаріуса)
 • слідчий
 • начальник слідчого підрозділу
 • слідчий в особливо важких справах
 • радник з правових питань
 • юрисконсульт
 • начальник юридичного відділу
 • начальник відділу кадрів
 • експерт по умовах праці
 • спеціаліст з аналізу ринку праці
 • спеціаліст з питань зайнятості
 • соціальний працівник
 • інспектор з виплати пенсій
 • начальник митниці
 • державний виконавець
 • завідувачі відділів і інспектори органів Державної реєстраційної служби тощо.

Фахівець  з  міжнародного  права може  займати  такі  посади:

 • секретар суду
 • референт
 • помічник адвоката
 • помічник нотаріуса
 • помічник юриста
 • аташе
 • віце-консул
 • дипломатичний агент
 • дипломатичний кур’єр
 • консул (генеральний консул)
 • посланник
 • секретар дипломатичного агентства тощо.

Фахівець з інтелектуальної власності може займати посаду професіонала з інтелектуальної власності.

Які є можливості щодо працевлаштування випускників ? »

Випускники, які навчалися на бюджетній формі навчання, після закінчення 5 курсу та отримання диплома «Магістра» працевлаштовуються стовідсотково; випускники контрактної форми навчання – переважна більшість (в тому числі за сприяння Асоціації випускників Університету).

Бажаємо успіхів !

 

Адреси, телефони приймальної комісії:

Internet: http://nlu.edu.ua

e-mail:  pr.kom@nulau.edu.ua

Адреса і телефон приймальної комісії  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків):

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. (057) 704-92-49.

Полтавський юридичний інститут:

36011, м. Полтава, пр. Першотравневий, 14, тел.(05322) 56-01-48.

Інститут управління та права (м. Київ):

03057, м. Київ, вул. Металістів, 17,  тел. (044) 457-85-38