Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Національний юридичний університет  іменем Ярослава Мудрого оголошує конкурс:

 1. На заміщення вакантних посад завідувачів кафедрами:

 1. Завідувача кафедри філософії;
 2. Завідувача кафедри логіки;
 3. Завідувача кафедри економічної теорії;
 4. Завідувача кафедри соціології та політології;
 5. Завідувача кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн;
 6. Завідувача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності;
 7. Завідувача кафедри кримінального процесу;
 8. Завідувача кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності.

Встановити вимоги до кандидатів на вакантні посади завідувачів кафедрами:

 • Науковий ступінь: доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання: професор (доцент);
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

2. На заміщення вакантної посади декана факультету адвокатури.

Встановити вимоги до вакантної посади декана факультету адвокатури  (з числа науково-педагогічних працівників університету):

 • Науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю факультету;
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років.

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі :

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

 

Термін подачі заяв та документів на 15 червня 2017 року.