23 квітня об 11:00 відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед викликами часу» (до 150-річчя заснування «Просвіти») (вул. Пушкінська 84-а, НБК)

13-03-2018, 12:09

До участі у конференції запрошуються викладачі, науковці, молоді вчені, студенти.

Форма участі очна/заочна.

Реєстрація учасників 10:30. Засідання по секціям 13:00.

Регламент доповіді до 10 хвилин.

Плануються такі напрями роботи:

 1. Проблема культурної пам’яті в сучасному гуманітарному знанні.
 2. Діяльність «Просвіти» в контексті процесу націотворення.
 3. Українська національна ідея в історичній перспективі.
 4. Моральні проблеми сучасного українського суспільства.
 5. Проблема національної ідентифікації особистості в культурі України: минуле та сучасність.
 6. Постать митця в українській культурі.
 7. Національні та глобалізаційні вектори художньої рефлексії в сучасному мистецькому просторі України.
 8. Традиції та новації в мистецтві України.
 9. Аспекти взаємодії світової та української художньої культури.
 10. Правові аспекти авторства в культурі сучасної України.
 11. Varia.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Електронний варіант збірника тез доповідей у форматі PDF з відображенням у системі Google Academia буде розміщений на сайті наукової бібліотеки та в репозитарії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого до початку роботи конференції.

Програма конференції та збірка тез доповідей буде надіслана на електронну адресу учасника. Друкований варіант збірника тез доповідей планується видати протягом двох тижнів після конференції.

Оргкомітет конференції:

Гетьман А.П.  – проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України;

Лозовой В.О. – завідувач кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор філософських наук, професор;

Уманець О.В.  – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Стасевська О.А. – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Савченко Г.С. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Пасмор Н.П. – кандидат педагогічних наук, директор Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Адреса оргкомітету:

вул. Пушкінська 84А, к. 301-304, м. Харків, 61024 Україна.

Тел.: (057) 704-92-57. Тел. моб: 099-553-04-85.

E-mail: culture@nulau.edu.ua

Відповідальні особи: Савченко Ганна Сергіївна (тел. 099-553-04-85), Уманець Ольга Віталіївна (тел. 096-354-15-60), Стасевська Оксана Анатоліївна (тел. 050-301-26-92).